Pressmeddelanden

Uppdatering av skogsdata förbättras

JSM
Pressmeddelande 18.6.2018 14.45

Djurspecifikt nationellt stöd för renskötseln

JSM
Pressmeddelande 13.6.2018 13.26

EU:s landsbygdsutvecklare riktar blickarna mot Finland

JSM
Pressmeddelande 11.6.2018 8.15

Fredningen av kajor föreslås bli avslutad

JSM
Pressmeddelande 7.6.2018 14.06