Pressmeddelanden

Minister Leppä ska resa till Sydkorea och Singapore

JSM
Pressmeddelande 4.1.2018 16.31

Definitionen av grönträda ändras

JSM
Pressmeddelande 4.1.2018 13.47

Naturresursinstitutet fick ny direktion

JSM
Pressmeddelande 4.1.2018 13.28

Jaktvårdsavgift stiger till 39 euro

JSM
Pressmeddelande 19.12.2017 17.36

Finland ska leda vattensamarbetet mellan Kina och EU

JSM
Pressmeddelande 19.12.2017 14.24

Sänkta avgifter för fastighetsförrättningar

JSM
Pressmeddelande 14.12.2017 13.50

Nivåerna för EU:s direktstöd 2017 har fastställts

JSM
Pressmeddelande 7.12.2017 14.43