Pressmeddelanden

Vandringshindren i Vehkajoki har tagits bort

JSM
Pressmeddelande 2.10.2023 8.00

Finland får nya exportmöjligheter till Kina

JSM
Pressmeddelande 21.9.2023 14.50

Krisstöd till jordbruket riktas till unga jordbrukare

JSM
Pressmeddelande 21.9.2023 13.43