Pressmeddelanden

Förvaltningsplan för varg på remiss

JSM
Pressmeddelande 18.12.2014 9.25

Jakt på orre förbjuden i vinter

JSM
Pressmeddelande 12.12.2014 11.15

Statens vattenbruksverksamhet omorganiseras

JSM
Pressmeddelande 11.12.2014 15.12

Mjölksektorn får EU-stöd på grund av exportkrisen

JSM
Pressmeddelande 10.12.2014 16.01

Antalet frilevande vildsvin minskas

JSM
Pressmeddelande 4.12.2014 13.08

Grannar gav tips om utveckling av fiskekvotsystem

JSM
Pressmeddelande 26.11.2014 13.53