Pressmeddelanden

Förordningen om Naturresursinstitutet godkänd

JSM
Pressmeddelande 4.9.2014 8.17

Naturresursinstitutet inleder verksamheten 1.1.2015

JSM
Pressmeddelande 27.6.2014 9.22

Lantmäteriverkets verksamhetsområde utvidgas

JSM
Pressmeddelande 27.6.2014 9.15

Nya instrument för utveckling av virkeshandeln

JSM
Pressmeddelande 27.6.2014 8.39

Jakten efter sädgås förbjuds nästa jaktår

JSM
Pressmeddelande 26.6.2014 6.23

Förvaltningsplanen för järv fastställd

JSM
Pressmeddelande 19.6.2014 6.54

Finland bytte fiskekvoter med Lettland

JSM
Pressmeddelande 13.6.2014 9.43

Färre björnar får fällas än i fjol

JSM
Pressmeddelande 4.6.2014 8.37