Pressmeddelanden

Det föreslås ändringar i systemet med fiskekvoter

JSM
Pressmeddelande 7.10.2022 8.29

Incitamentsystemet för skogsbruket ändras

JSM
Pressmeddelande 19.9.2022 20.39

Lagar som gäller bostadsdatasystemet ändras

JSM
Pressmeddelande 19.9.2022 19.54