Pressmeddelanden

Ny skogscentralorganisation

JSM
Pressmeddelande 18.11.2010 12.07

Utredaren föreslår att Evira tar över köttbesiktningen

JSM
Pressmeddelande 16.11.2010 12.58

Lapin Poron kuivaliha fick EU:s namnskydd

JSM
Pressmeddelande 29.10.2010 9.16

Registrering av fjäderfä, duvor och påfåglar

JSM
Pressmeddelande 12.10.2010 9.46

Kompensationsbidragets nationella tilläggsdel fastslogs

JSM
Pressmeddelande 23.9.2010 11.33

Budgetpropositionen 2011

JSM
Pressmeddelande 10.9.2010 8.00

Stöd för anskaffning av bebyggda jordbruksfastigheter

JSM
Pressmeddelande 9.9.2010 11.52

Jordbruksforskare diskuterar grön tillväxt

JSM
Pressmeddelande 6.9.2010 6.57