Pressmeddelanden

Förvaltningsplanen för varg ska uppdateras

JSM
Pressmeddelande 30.1.2014 10.06

Statsrådet slog fast 2014 års nationella jordbruksstöd

JSM
Pressmeddelande 16.1.2014 11.36

EU:s kvotsystem för mjölk upphör år 2015

JSM
Pressmeddelande 13.12.2013 10.49

Eino härjade för 60 miljoner euro

JSM
Pressmeddelande 20.11.2013 7.46

Höjda minimimått för fiskar, saimenröding totalfredas

JSM
Pressmeddelande 14.11.2013 11.07

Jaktkvoter för varg fastställda

JSM
Pressmeddelande 13.11.2013 10.54

Lyckad sammanslagning av den kommunala miljöhälsovården

JSM
Pressmeddelande 31.10.2013 11.32