Pressmeddelanden

Valet av fiskegrupper inleds

JSM
Pressmeddelande 18.6.2007 11.41

Ändringarna av jordbrukets miljöstöd fastställdes

JSM
Pressmeddelande 7.6.2007 11.53

Ny foderlag täcker hela foderkedjan

JSM
Pressmeddelande 31.5.2007 13.05

Arbetsgruppen föreslår effektivare veterinärjour

JSM
Pressmeddelande 29.5.2007 8.00

Mjölkproduktionens framtida alternativ kartläggs

JSM
Pressmeddelande 23.5.2007 6.57

Ändringar i miljöstödets tilläggsåtgärder

JSM
Pressmeddelande 15.5.2007 14.45

Central för agrobioteknik inrättas i Vik?

JSM
Pressmeddelande 11.5.2007 9.16

Lagen om finansiering av skogsbruk revideras

JSM
Pressmeddelande 11.5.2007 9.04