Pressmeddelanden

Nytt renstängsel mellan Finland och Norge

JSM
Pressmeddelande 3.10.2014 11.46

EU bekämpar invasiva främmande arter

JSM
Pressmeddelande 30.9.2014 13.18

Nytt stödsystem för skogsbruk

JSM
Pressmeddelande 15.9.2014 10.11

Förordningen om Naturresursinstitutet godkänd

JSM
Pressmeddelande 4.9.2014 8.17

Naturresursinstitutet inleder verksamheten 1.1.2015

JSM
Pressmeddelande 27.6.2014 9.22

Lantmäteriverkets verksamhetsområde utvidgas

JSM
Pressmeddelande 27.6.2014 9.15

Nya instrument för utveckling av virkeshandeln

JSM
Pressmeddelande 27.6.2014 8.39

Jakten efter sädgås förbjuds nästa jaktår

JSM
Pressmeddelande 26.6.2014 6.23

Förvaltningsplanen för järv fastställd

JSM
Pressmeddelande 19.6.2014 6.54