Pressmeddelanden

Mjältbrand funnet hos finländskt nötkreatur
JSM
Pressmeddelande 5.11.2004 8.41
Bestämmelserna om skydd av flygekorrar förtydligas
JSM
Pressmeddelande 23.6.2004 10.59
Främja användningen av energivirke
JSM
Pressmeddelande 16.9.2004 10.49
Landsbygdspolitiska specialprogrammet offentliggjordes
JSM
Pressmeddelande 16.12.2004 12.57
Staten ersätter en del av översvämningsskadorna
JSM
Pressmeddelande 6.8.2004 12.12
Avtal om huvudlinjerna för CAP-reformen
JSM
Pressmeddelande 26.5.2004 10.16