Pressmeddelanden

Nationella skogsprogrammet 2015 klart

JSM
Pressmeddelande 27.3.2008 11.20

Bäckarnas tillstånd i jordbrukstrakter kan förbättras

JSM
Pressmeddelande 26.3.2008 10.16

Grundkapitalet i Forststyrelsens verksamhet höjs

JSM
Pressmeddelande 20.3.2008 11.36

Fiskerihushållning främjas med 5,6 miljoner euro

JSM
Pressmeddelande 19.3.2008 11.01

Handeln med mjölkkvoter frigörs i Södra Finland

JSM
Pressmeddelande 19.3.2008 9.11

Statsrådet antog ändringar i lagen om djursjukdomar

JSM
Pressmeddelande 13.3.2008 13.27

Stödet för växtproduktion i Södra Finland höjs

JSM
Pressmeddelande 13.3.2008 13.16

Älgstammen stabiliseras

JSM
Pressmeddelande 7.3.2008 8.07

Veterinärmedicinsk skadenämnd tillsatt

JSM
Pressmeddelande 5.3.2008 10.03

Nytt stödsystem förbättrar djurens välbefinnande

JSM
Pressmeddelande 28.2.2008 13.14

Statsrådet beslöt att höja jaktvårdsavgiften

JSM
Pressmeddelande 28.2.2008 11.54