Makeran tutkimus- ja kehittämismäärärahan haku vuodelle 2018

Painopisteet

Makeran maa- ja elintarviketalouden tutkimus- ja kehittämismäärärahan haussa vuodelle 2018 rahoitetaan ensisijaisesti sellaisia tutkimus-, kehittämis- ja selvityshankkeita, jotka parantavat elinkeinon (maa- ja elintarviketalous) kannattavuutta ja kilpailukykyä kestävällä tavalla tai tuottavat hallinnonalan tehtävien hoitamisessa tarvittavaa tietoa. Haun painopisteet vuodelle 2018 ovat:

1. Maatalouden ympäristövaikutusten tutkimusohjelma eli MATO-ohjelma (http://mmm.fi/mato):

A. Politiikkavaikutukset ja niiden yhteensovitus
B. Maatalouden uusiutuvat energialähteet - maaseudun ja maatilojen energiaomavaraisuuden rakennuspalikat, energiasäästön ja -tuotannon käyttämättömät mahdollisuudet

2. Maataloustuotannon riskit ja kilpailukyky

A. Maatalouden riskienhallinta maatalouspolitiikan keinona
B. Uudet rahoitusinstrumentit maaseutuyrittäjän tukena
C. Eläinten keskeiset tarttuvat taudit ja hyvinvointikysymykset ja niiden huomioon ottaminen terveydenhuollossa ja kustannuksissa
D. Elintarviketurvallisuus tänään ja huomenna

3. Maatalousmaiden käyttö tulevaisuudessa

A. Mitä Suomen pelloilla tulisi viljellä tai miten niitä käyttää tulevaisuudessa
B. Tulevaisuuden tehokkaat vaihtoehtoiset kasvinsuojelumenetelmät

Painopisteiden tarkempi kuvaus


Kaksivaiheinen haku

Makeran maa- ja elintarviketalouden hakuprosessi toteutetaan kaksivaiheisena:

  • Ensimmäisen vaiheen (aiehaku) hakuaika päättyi keskiviikkona 15.3.2017 (klo 16.15).
  • Hakijoille ilmoitettiin 15.6.2017, mitkä hankkeet kutsuttiin tekemään toisen vaiheen hankehakemus, muiden osalta tehtiin kielteinen rahoituspäätös.
  • Aiehaun 89 hakemuksesta jatkoon pääsi 41 hakemusta. Haettu rahasumma oli yli 23 M€, ja käytettävissä oleva rahamäärä on (todennäköisesti) alle 4 M€.
  • Toisen vaiheen haku avautuu 13.7.2017 ja päättyy maanantaina 11.9.2017 klo 16.15.
  • Haun tuloksista ilmoitetaan joulukuun 2017 loppuun mennessä ja päätökset tehdään vuoden 2018 alussa, kun Makeran käyttösuunnitelma on hyväksytty.
  • Rahoituksen edellytys on, että maatilatalouden kehittämis­rahaston käyttösuunni­telmassa osoitetaan tarkoitukseen varoja vuodelle 2018.

Kaksivaiheisen haun ohjeita (päivitetty 7.7.2017)

Jätä toisen vaiheen hakemus 11.9.2017 klo 16.15 mennessä. Käytä rahoituksen hakemiseen maa- ja metsätalousministeriön verkkoasiointia.

Lisätietoja antaa:
Painopistekohtaiset lisätietojen antajat löytyvät tältä sivulta kohdasta ”Painopisteiden tarkempi kuvaus”.

Muita tietoja antaa erityisasiantuntija Riitta Rahkonen, puh. 0295 16 2202 (sähköposti riitta.rahkonen (at) mmm.fi).

Verkkopohjaisen hakujärjestelmän teknisestä toimivuudesta huolehtii toimeksiannosta MI Tietorakenteet Oy. Tarvittaessa ota yhteyttä sähköpostilla info(at)mitietorakenteet.fi tai puhelimitse puh. 040 7458 106 (Maj-Lis Aaltonen).