Makeran tutkimus- ja kehittämismäärärahan haku vuodelle 2018

Painopisteet

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut Makeran maa- ja elintarviketalouden tutkimus- ja kehittämismäärähaun vuodelle 2018. Haussa rahoitetaan ensisijaisesti sellaisia tutkimus-, kehittämis- ja selvityshankkeita, jotka kehittävät elinkeinon (maa- ja elintarviketalous) kannattavuutta ja kilpailukykyä kestävällä tavalla tai tuottavat hallinnonalan tehtävien hoitamisessa tarvittavaa tietoa. Haun painopisteet vuodelle 2018 ovat:

1. Maatalouden ympäristövaikutusten tutkimusohjelma eli MATO-ohjelma (http://mmm.fi/mato):

A. Politiikkavaikutukset ja niiden yhteensovitus
B. Maatalouden uusiutuvat energialähteet - maaseudun ja maatilojen energiaomavaraisuuden rakennuspalikat, energiasäästön ja -tuotannon käyttämättömät mahdollisuudet

2. Maataloustuotannon riskit ja kilpailukyky

A. Maatalouden riskienhallinta maatalouspolitiikan keinona
B. Uudet rahoitusinstrumentit maaseutuyrittäjän tukena
C. Eläinten keskeiset tarttuvat taudit ja hyvinvointikysymykset ja niiden huomioon ottaminen terveydenhuollossa ja kustannuksissa
D. Elintarviketurvallisuus tänään ja huomenna

3. Maatalousmaiden käyttö tulevaisuudessa

A. Mitä Suomen pelloilla tulisi viljellä tai miten niitä käyttää tulevaisuudessa
B. Tulevaisuuden tehokkaat vaihtoehtoiset kasvinsuojelumenetelmät

Painopisteiden tarkempi kuvaus


Kaksivaiheinen haku

Makeran maa- ja elintarviketalouden hakuprosessi toteutetaan kaksivaiheisena:

  • ensimmäisen vaiheen (aiehaku) hakuaika päättyy keskiviikkona 15.3.2017 (klo 16.15)
  • kesäkuun 2017 puoliväliin mennessä ilmoitetaan, mitkä hankkeet voivat tehdä toisen vaiheen täydellisen hankehakemuksen, muista hankkeista tehdään kielteinen rahoituspäätös
  • toisen vaiheen haku päättyy maanantaina 11.9.2017 klo 16.15 (koskee vain hankkeita, jotka on hyväksytty jatkoon)
  • joulukuun 2017 loppuun mennessä ilmoitetaan haun tuloksista. Maa- ja metsätalousministeriö tekee päätökset tammikuussa 2018, kun Makeran käyttösuunnitelma on hyväksytty. Rahoituksen edellytys on, että maatilatalouden kehittämis¬rahaston käyttösuunni¬telmassa osoitetaan tarkoitukseen varoja vuodelle 2018. 

Kaksivaiheisen haun ohjeita

Jätä hakemus 15.3.2017 klo 16.15 mennessä. Käytä rahoituksen hakemiseen maa- ja metsätalousministeriön verkkoasiointia.

Lisätietoja antaa:
neuvotteleva virkamies Suvi Ryynänen, puh. 0295 16 2126, suvi.ryynanen(at)mmm.fi