Hyppää sisältöön
Media

Makeran tutkimus- ja kehittämismäärärahan haku vuodelle 2019

Makeran maa- ja elintarviketalouden tutkimus- ja kehittämismäärärahan haussa vuodelle 2019 rahoitetaan ensisijaisesti sellaisia tutkimus-, kehittämis- ja selvityshankkeita, jotka parantavat maa- ja elintarviketalouden kannattavuutta ja kilpailukykyä kestävällä tavalla tai tuottavat hallinnonalan tehtävien hoitamisessa tarvittavaa tietoa. Jaettava summa on viime vuosina ollut noin 3,9 miljoonaa euroa, ja sillä on rahoitettu vuosittain noin 20 uutta hanketta.

Haun painopisteet vuodelle 2019 ovat:
1)    Maatalouden hallittu rakennemuutos sekä yrittämisen uudet muodot.
2)    Digitalisaation hyödyntäminen maa- ja elintarviketaloudessa - kilpailukykyä ja arvonlisää käytännön sovellutuksista.
3)    Uusilla kotieläin- ja kasvintuotannon jalostusmenetelmillä ja tuotantotekniikoilla kilpailukykyä ja ilmastoystävällisyyttä.
4)    Suomalaisen tuotannon vahvuuksien hyödyntäminen.
5)    Riskinhallinnan mahdollisuudet ja kannustimet tuotannossa sekä hyvän eläin- ja kasvinterveyden turvaamisessa.
6)    Ekosysteemipalvelujen ja maatalousluonnon monimuotoisuuden hyödyt ja haitat.

Painopisteiden kuvaus pdf-tiedostona

Kaksivaiheinen haku

Makeran maa- ja elintarviketalouden hakuprosessi toteutetaan kaksivaiheisena maa- ja metsätalousministeriön sähköisessä järjestelmässä alla olevan aikataulun mukaisesti:

  • Ensimmäisen vaiheen (aiehaku) haku avautuu järjestelmässä 8.1.2018 ja päättyy maanantaina 5.3.2018 klo 16.15
  • Hakijoille ilmoitetaan kesäkuun puoliväliin mennessä, mitkä hankkeet on valittu toiseen vaiheeseen. Muiden osalta tehdään kielteinen rahoituspäätös.
  • Toisen vaiheen haku avautuu järjestelmässä maanantaina 9.7.2018 ja päättyy maanantaina 10.9.2018 klo 16.15.
  • Haun tuloksista ilmoitetaan joulukuun 2018 loppuun mennessä ja päätökset tehdään vuoden 2019 alussa, kun Makeran käyttösuunnitelma on hyväksytty ja varoja myönnetty vuodelle 2019.

Kaksivaiheisen haun ohjeet pdf-tiedostona (päivitetty 27.6.2018)

Lisätietoja

Painopistekohtaiset lisätietojen antajat löytyvät pdf-tiedostosta, jossa ovat painopisteiden tarkemmat kuvaukset.

Muita lisätietoja antaa erityisasiantuntija Riitta Rahkonen, p. 0295 162 202, riitta.rahkonen (at) mmm.fi.

Verkkopohjaisen hakujärjestelmän teknisestä toimivuudesta huolehtii toimeksiannosta MI Tietorakenteet Oy. Tarvittaessa ota yhteyttä sähköpostilla info(at)mitietorakenteet.fi tai puhelimitse 040 745 8106 (Maj-Lis Aaltonen).