Arktinen neuvosto

Arktisen neuvoston päätehtävänä on edistää kestävää kehitystä arktisella alueella ympäristö-, sosiaali- ja taloussektoreilla. Arktinen neuvosto on Pohjoismaiden, Kanadan, Yhdysvaltojen ja Venäjän hallitusten välinen yhteistyöelin. Arktisen neuvoston toimintaan osallistuu myös arktisten alueiden alkuperäisalueiden asukkaiden edustajia. Arktinen neuvosto perustettiin vuonna 1996.

Suomessa arktisen alueen yhteistyötä koordinoi ulkoasiainministeriö. Asiantuntijasisällöstä sen sijaan vastaavat sektoriministeriöt. Arktisen neuvoston hankkeista maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluu mm. arktisen kasvillisuuden ja eläimistön suojelu.

 

Muualla verkossa

Arktinen neuvosto

 

Lisätietoja

Riitta Pelanteri, ylitarkastaja 
MMM, Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat 0295162245