FI SV EN

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka (Common Agricultural Policy, CAP) pyrkii kehittämään yhteisön maataloustuotantoa tasapainoisella tavalla ottaen huomioon ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin ja edistäen maaseutualueiden elinvoimaisuutta.

EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa on noudatettu jo vuodesta 1962. Alkuvaiheessa yhteisen maatalouspolitiikan tarkoituksena oli Euroopan maatalouden kehittäminen omavaraiseksi. Nykyisin maataloustuotteita tulisi tuottaa markkinoiden tarpeiden mukaan. Samalla maataloustuotteiden hintoja on alennettu lähelle maailmanmarkkinahintoja. Viljelijöiden tulotasoa on pyritty ylläpitämään maksamalla heille suoraa tulotukea. Tuen saamiseksi viljelijöiden on noudatettava mm. elintarviketurvallisuutta, eläinten hyvinvointia ja ympäristöä koskevia määräyksiä. Näin kuluttajalle varmistetaan turvallinen maataloustuotteiden perustuotanto.

Yhteinen maatalouspolitiikka on käynyt läpi useita uudistuksia, joista viimeisin astui voimaan vuoden 2015 alusta. Haasteet liittyen kasvavaan elintarvikkeiden kysyntään sekä ilmastonmuutokseen on otettu uudistuksessa huomioon. Uudistetun yhteisen maatalouspolitiikan painopisteitä ovat ympäristöystävällisemmät viljelymenetelmät, innovointi, tutkimus ja tietämyksen levittäminen, oikeudenmukaisempi tukijärjestelmä ja viljelijöiden aseman vahvistaminen elintarvikeketjussa.

Tietoja ja tilastoja

Euroopan unionin (EU) 28 jäsenvaltion alueella arvioidaan olevan noin 11,9 miljoonaa maatilaa. Maatalous, metsätalous, kalatalous ja metsästys työllistävät noin 12,1 miljoonaa ihmistä. Valtioiden pinta-alasta noin 57 % on maaseutualueita, joilla elää 24 prosenttia väestöstä.

Yhteisen maatalouspolitiikan toteutuneet menot vuonna 2011 olivat noin 55,6 miljardia euroa. Tämä on noin 44 prosenttia yhteisön talousarvion toteutuneista menoista.

Lisätietoja

Kari Valonen, maatalousneuvos 
MMM, Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat 0295162269   etunimi.sukunimi@mmm.fi