Farmarin videokanava

Tälle sivulle olemme koonneet parhaat palat vuoden 2017 Farmari-messujen videoannista. Antoisia katseluhetkiä, ole hyvä!

Afrikkalainen sikarutto

Osastopäällikkö Minna-Mari Kaila maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo, miten Suomessa on varauduttu afrikkalaisen sikaruton uhkaan.

 

Nimisuoja

Hankekehittäjä Piritta Sokura Maaseutuvirastosta valottaa tuotteiden nimisuojan taustoja.

 

Biotalouspaneeli

Keskustelua biotaloudesta ja vastuullisuudesta.

 

Eläinten hyvinvointi

Satu Raussi ja Tiina Kauppinen LUKEsta keskustelevat eläinten hyvinvoinnista.

 

Ruoka 2030

Neuvotteleva virkamies Anna-Leena Miettinen maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo ruokapoliittisesta selonteosta ja Ruoka 2030 -ohjelmasta.

 

Geenivarat

LUKEn erikoistutkija Elina Kiviharju kertoo eläin- ja kasvigeenivaraohjelmista sekä niissä hyödynnettävistä uusista tekniikoista.