Ekosysteemipalvelut - maataloustuotannon tärkeä ulottuvuus

Teeman hankkeissa etsitään vastauksia etenkin seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä on eri politiikkavälineiden vaikutus maatalousluonnon monimuotoisuuden kehitykseen?
  • Mikä on viljelyn monipuolisuuden merkitys maataloustuotannolle ja luonnon monimuotoisuudelle? Mikä on maatalousluonnon monimuotoisuuden (mm. reunavyöhykkeet, viljelemättömät peltokaistat) taloudellinen arvo maataloudelle?
  • Mikä on maatalousmaiseman taloudellinen arvo maaseudulle?
  • Miten ekosysteemipalvelujen tuottaminen voitaisiin toteuttaa tulevalla rahoituskaudella?

Käynnissä olevat hankkeet