FI SV EN

Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön

Ravinteet kiertoon – vesistöt kuntoon!

Suomi on sitoutunut kehittymään ravinteiden kierrätyksen mallimaana. Maatalouden ravinteiden tehokas kierrätys parantaa vesistöjen tilaa, vahvistaa ruokaturvaa ja tuo liiketoimintamahdollisuuksia. Uusia innovaatioita syntyy koko ajan, mutta ravinteiden kierrätyksen tehostamiseksi tarvitaan lisää tekijöitä, ennakkoluulottomia kumppanuuksia ja kaikkien hallinnonalojen yhteistyötä.

Haasteeseen vastaa pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kiertotalouden kärkihanke. Kärkihankkeen toimenpiteisiin sisältyy Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön –hankkeen toinen vaihe. Hankkeen tavoitteena on edistää hallitusohjelman tavoitetta saattaa Itämeren ja muiden vesistöjen kannalta herkillä alueilla vähintään 50 % Suomessa syntyvästä lannasta ja yhdyskuntajätevesilietteestä kehittyneen prosessoinnin piiriin vuoteen 2025 mennessä.

Tavoitteen saavuttamiseksi Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön -hanke

  • välittää tietoa ravinteiden kierrätykseen liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista
  • edistää ravinteiden kierrätyksen toimijoiden verkostoitumista ja uusia kokeiluja
  • välittää olennaista tutkimustietoa käytännön toimijoille
  • kokoaa tietoa olemassa olevien tutkimus- ja kokeiluhankkeiden tuloksista ja uusista tutkimustarpeista
  • tunnistaa ravinteiden kierrätyksen pullonkauloja ja vaikuttaa niiden poistamiseen

Hanke on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama ja se jatkuu 31.12.2018 saakka. Hanketta koordinoi Luonnonvarakeskus, tiiviissä yhteistyössä kiertotalouden kärkihankkeesta vastaavien maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön kanssa.

Kiertotalouden kärkihankkeen ravinteiden kierrätyksen kaksipäiväinen kick off -tilaisuus järjestettiin Helsingissä 19.–20.4.2016.

Kokeiluohjelmasta rahoitusta uusiin ratkaisuihin

Kärkihankkeeseen kuuluva ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma tuo yli 12 miljoonaa euroa innovatiivisten teknologioiden ja logististen ratkaisujen kehittämiseen ja kokeiluun. Rahoitusta koordinoi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Kolmevuotinen kokeiluohjelma käynnistyi 16.6.2016.

Lue hankkeen ajankohtaiset kuulumiset uutiskirjeestä

Tilaa uutiskirje

Lue lisää:
Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 

Mikä ravinteiden kierrätys?

Maatalouden ravinteiden kierrätys tarkoittaa lannan, puhdistamolietteen ja muiden maataloudessa syntyvien sivutuotteiden käsittelyä niin, että niiden sisältämät hyödylliset ravinteet – erityisesti fosfori ja typpi - saadaan kiertoon ja hyödynnettyä, esimerkiksi lannoitteena.

 

Lisätietoja:
Mikko Rahtola, hankekoordinaattori
Luonnonvarakeskus (Luke)
puh. 029 532 4701, etunimi.sukunimi@luke.fi