Maatalouden ympäristövaikutusten tutkimusohjelma MATO

Maa- ja metsätalousministeriö on laatinut ehdotuksen Maatalouden ympäristövaikutusten tutkimusohjelmaksi (MATO) vuosille 2016–2020. Tutkimusaiheita on valmisteltu yhdessä ympäristöministeriön kanssa. Tutkimusteemat ja -kysymykset liittyvät maaseutuohjelman ja yhteisen maatalouspolitiikan strategisiin tavoitteisiin.

Tutkimusohjelman tavoitteena on edesauttaa maatalouden ympäristötavoitteiden toteutumista sekä luoda pohjaa ensi ohjelmakauden ympäristötavoitteiden toteuttamiselle. Tutkimus tuottaa ratkaisuja ongelmiin, jotka estävät ympäristötavoitteiden toteutumista sekä tunnistaa uusia ratkaisumalleja. Lisäksi tutkimusohjelma tuottaa tietoa maaseutuohjelman vaikuttavuusarvioinnin tueksi.

Tutkimusohjemaan on hahmoteltu aihioita seuraaviin teema-alueisiin:

  1. Politiikkavaikutukset ja niiden yhteensovitus
  2. Tilatason toimien ympäristötehokkuus sekä tilojen yhteistyömuodot ja niiden lisäarvo
  3. Tiedosta toimintaan
  4. Maaperä – tuottavuuden ja ympäristövaikutusten ytimessä
  5. Kiertotalous – ruokajärjestelmä osana kiertotaloutta
  6. Uusiutuvat energialähteet – maaseudun ja maatilojen energiaomavaraisuuden rakennuspalikat, energiasäästön käyttämättömät mahdollisuudet
  7. Ekosysteemipalvelut – maataloustuotannon tärkeä ulottuvuus

Vuodelle 2016 Makeran painopisteisiin on valittu ohjelman teema-alueet 4. Maaperä – tuottavuuden ja ympäristövaikutusten ytimessä ja 5. Kiertotalous – ruokajärjestelmä osana kiertotaloutta. Tutkimusohjelman rahoitus tulee jatkumaan seuraavina vuosina eri tutkimusrahoitusvälineiden avulla muiden teema-alueiden osalta.

Lisätietoa Maatalouden ympäristövaikutusten tutkimusohjelmasta

Lisätietoja

Eero Pehkonen, erityisasiantuntija 
MMM, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162406   etunimi.sukunimi@mmm.fi