Hyppää sisältöön
Media

Luonnonarvomarkkinoiden mahdollisuuksista keskustellaan pyöreän pöydän tapaamisessa

maa- ja metsätalousministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 18.6.2024 10.55
Tiedote
Kuva: Mikael Ahlfors.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen sekä maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah ovat kutsuneet koolle luonnonarvomarkkinoiden pyöreän pöydän. Yritysten, toimialojen, valtionhallinnon ja järjestöjen edustajat keskustelevat tänään tiistaina järjestettävässä tilaisuudessa luonnonarvomarkkinoiden syntymisen edistämisestä.

Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus kehittää vapaaehtoista ekologista kompensaatiota muun muassa selkeyttämällä sääntelyä hyväksytyin yhteisin kriteerein sekä mahdollistamalla sen soveltamisen osana ympäristöluvitusta. Hallitus selvittää luonnon kartoituksissa saatujen tietojen hyödyntämistä kompensaatiomarkkinoiden kehittymisessä.  

Hallitusohjelmaan kirjattu vapaaehtoisen ekologisen kompensaation kehittäminen edistää osaltaan yksityisrahoitteisten luonnonarvomarkkinoiden syntyä. Ekologinen kompensaatio on yksi osa luonnonarvomarkkinoita, jonka rinnalle voi kehittyä myös muuta markkinaehtoista luontokauppaa. Tulevaisuudessa markkinat voisivat tuoda yhteen maanomistajat sekä luonnonarvojen hankkimisesta kiinnostuneet yritykset, kansalaiset ja organisaatiot. 

”On hienoa, että kiinnostus yksityisellä rahoituksella tehtäviin luontotoimiin kasvaa. Tarvitsemme sitä myös eilen hyväksytyn ennallistamisasetuksen toteuttamiseksi järkevin ja kustannustehokkain keinoin. Hiilijalanjäljen lisäksi yrityksissä arvioidaan nyt luontojalanjälkeä ja tehdään luontotoimia. Hallitus haluaa edistää markkinoiden syntymistä, jotta yksityistä rahaa saadaan luotettavasti kanavoitua selvästi nykyistä enemmän. Valtion mailla pääsimmekin jo julkistamaan pilotin, jossa Metsähallitus ennallistaa suota ensimmäistä kertaa yrityksen lahjoittamin varoin”, ympäristö- ja ilmastoministeri Mykkänen sanoo. 

Pyöreän pöydän keskustelun tavoitteena on muodostaa tilannekuva kotimaan luonnonarvomarkkinoihin vaikuttavista ajankohtaisista kysymyksistä sekä eri toimijoiden mahdollisuuksista ja toimenpiteistä markkinoiden synnyn mahdollistamiseksi. Keskustelussa käsitellään muun muassa luonnonarvokaupan mahdollisuuksia tuottaa uutta tulovirtaa maanomistajille sekä kunkin osapuolen mahdollisuuksia markkinoiden luomisen edistämiseen.  

”Luonnonarvomarkkinat koskevat poikkileikkaavasti useita sektoreita. Meille onkin arvokasta kuulla toimijoilta laajasti, millaisia avauksia luonnonarvomarkkinoista on jo tehty. Tarvitsemme yhteistä ideointia ja halua kokeilla, jotta luonnonarvokaupalle löydetään kannustava toimintamalli”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Essayah. 

Luonnonsuojelulaissa säädetään yksityiskohtaisesti luonnonarvojen tuottamisen menettelystä ja vapaaehtoisen ekologisen kompensaation kriteereistä. Toimivilla markkinoilla luonnonarvojen tuottaminen ja myyminen käsittäisi aiheutetun heikennyksen hyvittämisen lisäksi luonnonarvojen parantamistoimet myös muihin tarkoituksiin, kuten yrityksen ympäristövastuun osoittamiseen.  

EU:n ennallistamisasetus hyväksyttiin maanantaina 17. kesäkuuta. Luonnonarvomarkkinat voivat edistää ennallistamisasetuksen mukaisia tavoitteita luonnon tilan parantamiseksi.

Keskustelulla eri toimijoiden näkemyksistä ja reunaehdoista edistetään ratkaisumallien muotoilua luonnonarvomarkkinoiden käynnistymiseksi. Pyöreän pöydän keskustelun antia hyödynnetään jatkotyössä yhdessä tutkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.  

Lisätietoja

Lyydia Ylönen  
ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja  
050 476 1341  
lyydia.ylonen@gov.fi 

Tapio Luoma-aho  
maa- ja metsätalousministerin erityisavustaja  
050 472 7040  
tapio.luoma-aho@gov.fi  

Leila Suvantola  
lainsäädäntöneuvos  
ympäristöministeriö  
p. 029 5250 433  
leila.suvantola@gov.fi  

Johanna Vanhatalo  
johtava asiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö  
p. 0295162177  
johanna.vanhatalo@gov.fi 

Orpon hallitusohjelma Puhtaan energian Suomi