Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Sivut, joissa tagi elintarvikeala .

Kuntavaalit edistämässä kestävää ruokajärjestelmää

Julkisia hankintoja tehdään vuosittain yli 30 miljardilla eurolla, josta elintarvikehankintojen osuus on noin 350 miljoonaa euroa. Summat tekevät julkisista...

Elintarvikemarkkinalaki kuroo umpeen elintarvikeketjun luottamusvajetta

Hallituksen esitys elintarvikemarkkinalain uudistamisesta esiteltiin eduskunnalle valtioneuvoston istunnossa 29.10.2020. Nykyistä lakia uudistetaan...

Omavalvonta on paras renki, mutta isäntääkin tarvitaan

Vanhustenhoitoa koskevassa keskustelussa on pohdittu yritysten omavalvonnan ja työn tilaajan valvonnan suhdetta. Kirjoituksissa on viitattu myös muiden...