Maaseutuparlamentti 2021

MMM on mukana Maaseutuparlamentissa 2021! Ilmoittaudu mukaan täältä.

Lisätietoja koko tapahtuman ohjelmasta löydät täältä.

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) vastaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävästä käytöstä Suomessa. Keskeisiä vastuualueita ovat ruuantuotanto, metsä- ja erätalous, vesi- ja kalatalous, paikkatieto sekä maaseudun kehittäminen. Toiminnan kehittämisessä otetaan hallitusohjelman mukaisesti huomioon erityisesti ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset.

Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteen saavuttaminen vaatii fossiilisten päästöjen vähentämisen ohella myös maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön päästöjen vähentämistä sekä hiilinielujen ja -varastojen ylläpitämistä ja vahvistamista. Käytännön toimet näiden tavoitteiden edistämiseksi onkin jo aloitettu.

MMM vastaa myös EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) soveltamisesta ja sitä täydentävien kansallisten tukien valmistelusta Suomessa. CAP-järjestelmää on uudistettu jo pitkään ja uudistus on nyt sinettiä vaille valmis. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2023 alusta. Uudistuksessa painotetaan aiempaa selkeämmin ympäristö- ja ilmastoystävällistä ruuantuotantoa.

Ilmastotavoitteisiin liittyen on valmisteltu myös hallitusohjelman mukainen kansallinen ilmastoruokaohjelma, jonka tarkoituksena on tukea yhteiskunnan reilua siirtymää kohti kestävää ruokajärjestelmää. Ohjelman pääpaino on ruuan kulutuksen päästöjen vähentämisessä.

 

MMM:n osastolla järjestetään seuraavat tietoiskut. 

Tiistai 28.9.

klo 14 Miten CAP-uudistus ja ilmastoruokaohjelma edistävät Suomen ilmastotavoitteita?

klo 14.30 Maatalouden ravinteet ja energia kiertoon! 

  • Hanke viestii maatalouden ravinteiden ja biokaasuenergian tuotannosta, käytöstä, teknologioista ja rahoituksesta sekä verkostoi alan toimijoita ja tukee yrittäjiä hankesuunnitelmissa.

klo 15 Kuinka maaseutu- ja saaristoalueet saadaan pidettyä elinvoimaisina ja houkuttelevina paikkoina elää, työskennellä ja viettää vapaa-aikaa?

  • Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä ja saaristoasiain neuvottelukunta työskentelevät harvaan asutun maaseudun ja saariston erityiskysymysten parissa. Työryhmien puheenjohtajat Sandra Bergqvist (SANK, rkp) ja Hanna Huttunen (HAMA, kesk.) keskustelevat aiheesta.

Keskiviikko 29.9.

Miten CAP-uudistus ja ilmastoruokaohjelma edistävät Suomen ilmastotavoitteita?

klo 14 AgriHubi – verkosto maatalouden kannattavuutta edistämässä

klo 14.30 Miten CAP-uudistus ja ilmastoruokaohjelma edistävät Suomen ilmastotavoitteita?

klo 15 Tyhjien tuotantorakennusten uusi elämä

  • Maaseudun tyhjät tuotantorakennukset ovat kiinteä osa maaseutumaisemaa, ja ne tulisi siten säilyttää. Ministeriön toimeksiannosta tehty projektityö antaa työkaluja käyttömahdollisuuksien etsintään.

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön kumppanitorilla yhteistyössä TEM:n kanssa:

29.9.2021 klo 15.00 Toimintamahdollisuuksia yhteisöille – Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen