Hallituksen esitys MMM/2023/139

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.10.2023 13.15

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta annetun lain muuttamisesta

HE 69/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Saana Tarhanen, p. 029 5162036

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta annettua lakia siten, että Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman 2021–2027 tarkastusviranomaistoiminta siirretään maa- ja metsätalousministeriön sisäisen tarkastuksen yksiköstä valtiovarainministeriön valtiovarain controller -toiminnon yhteydessä toimivaan tarkastusviranomaisyksikköön 1.1.2024 alkaen. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriön tehtäviin ehdotetaan lisättäväksi rahaston teknisen avun hallinnointivastuu Manner-Suomessa. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta annetun lain muuttamisesta

Vaikutukset

Esityksellä ei ole vaikutusta valtion talousarvioon, sillä muutos on otettu huomioon jo vuoden 2023 talousarviossa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen