Kansainvälinen luonnonvarapolitiikka

Suomi on luonnonvaroiltaan rikas. Hyvinvointimme perustuu suurelta osin uusiutuvien luonnonvarojen kestävään sekä älykkääseen ja resurssitehokkaaseen käyttöön. Suomella on hyvät edellytykset olla aktiivinen ja keskeinen toimija kansainvälisen uusiutuvien luonnonvarojen politiikan  muotoilemisessa ja toteuttamisessa. Samalla voimme edistää  luonnonvarojen hyödyntämiseen pohjautuvien elinkeinojen kilpailukykyä, luonnonvarojen älykästä ja resurssitehokasta käyttöä ja ekosysteemien ja elinympäristöjen tilaa. Vastuullisen ja kestävän luonnonvarapolitiikan valmisteluun ja toteuttamiseen tarvitaan niin yksityisen, julkisen kuin vapaaehtoissektorinkin toimivaa vuorovaikutusta ja osallistumista.

Yhteistoiminta

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistamassa yhdessä keskeisten ministeriöiden, sidosryhmien ja tutkimuslaitosten kanssa kansainvälistä uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä, politiikan kehittämistä ja toimeenpanoa globaalilla, alueellisella ja EU-tasolla. Tammikuussa 2017 käynnistyi yhteistyöverkoston toiminta, jolla pyritään vahvistamaan Suomen kansainvälisen luonnonvarapolitiikan johdonmukaisuutta ja vaikuttavuutta eri areenoilla. Tavoitteena on edistää luonnonvarapolitiikkaan liittyvää ennakointityötä, vuorovaikutusta ja toimeenpanoa täydentäen samalla myös muita kansallisia kansainvälisen yhteistyön prosesseja. Kevään 2017 aikana määritellään verkoston tarkemmat painotukset sekä toimintatavat.

Gaia Consulting Oy on laatinut kansainvälisen luonnonvarapolitiikan kehittämiseksi taustaselvityksen.

Yhteistyöverkosto kokoontui toisen kerran 14.3. Keskustelun teemana oli arktinen kansainvälinen luonnonvarapolitiikka. Tilaisuudessa esiteltiin luonnos verkoston toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma löytyy alta.

Katso myös:

Yhteistyöverkoston toimintasuunnitelman luonnos vuodelle 2017

Ehdotus kansainvälisen luonnonvarapolitiikan kehittämiseksi

Gaian taustaselvitys

Lisätietoja

Heikki Granholm, metsäneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162130  


Heidi Alatalo, suunnittelija 
MMM, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162046  


Aulikki Hulmi, Kansainvälisten asioiden johtaja 
MMM, Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat 0295162113