Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

MMM007:00/2018 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero MMM007:00/2018

Asettaja maa- ja metsätalousministeriö

Toimikausi/aikataulu 9.1.2018 – 31.12.2018

Asettamispäivä

kalastus

Lainvalmistelu

Hallituksen esitykset -

Eduskunnan vastaukset -

Hyväksytty säädös -

Yhteyshenkilö
Orian Bondestam, neuvotteleva virkamies

Tavoitteet ja tuotokset

Kaupallisen kalastuksen siirrettäviä käyttöoikeuksia ja toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä koskevaa järjestelmää koskeviin pykäliin tehdään lähinnä menettelyitä selkeyttäviä muutoksia.

Lähtökohdat

Laki on tarpeen muuttaa siten, että selkeytetään toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden vuosittaista jakamista koskevia menettelyjä. Erityisesti on tarpeen tarkentaa miten Suomen kalastuskiintiöiden määrissä otetaan huomioon mahdolliset siirrot ja vähennykset edelliseltä kalenterivuodelta.