FI SV

ELY-keskusten myöntämät avustukset

ELY-keskusten kalatalousviranomaiset myöntävät erityisavustuksia alueellisiin kalatalouden edistämishankkeisiin sekä yleisavustuksia kalastusaluetoimintaan. Vuoden 2016 määrärahojen haku järjestettiin valtakunnallisesti alkuvuodesta. 

Pohjois-Savon ja Lapin ELY-keskusten syksyn 2016 lisähaku alueellisiin kalatalouden edistämishankkeisiin

Pohjois-Savon ja Lapin ELY-keskusten kalatalousviranomaiset myöntävät erityisavustuksia alueellisiin kalatalouden edistämishankkeisiin vuoden 2016 määrärahoista. Nyt tuettavat hankkeet tulee toteuttaa ja hakea maksuun 30.9.2017 mennessä.

Syksyn 2016 lisähaun hakuaika alkaa 5.9.2016. ELY-keskukset ottavat hakemuksia vastaan 30.9.2016 kello 16.15 saakka.

Avustuksia myönnetään seuraavien maakuntien alueellisille hankkeille: Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan maakunnat (hakemukset Pohjois-Savon ELY-keskukseen) sekä Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat (hakemukset Lapin ELY-keskukseen).

Avustuksia myönnetään alueellisiin kehittämis-, kokeilu-, koulutus-, selvitys- ja valistushankkeisiin, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä sekä kalastuksenvalvontaa ja kalatalousalan neuvontaa.

Etusijalla ovat hankkeet, joiden tulokset palvelevat laajasti kalastonhoitomaksun suorittaneita sekä hankkeet, jotka edistävät valtakunnallisen kalatiestrategian, lajikohtaisten hoito-ohjelmien ja strategioiden (ml. kansallinen rapustrategia), asianomaisen ELY-keskuksen vapaa-ajankalastusstrategian tai kalataloushallinnon strategian tavoitteita.

Avustuksia voivat hakea oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset.

Valinnassa erityisinä painopistealueina vuoden 2016 haussa ovat:

  • luontaisten kalakantojen monimuotoisuuden turvaaminen (esim. kalastuksen seuranta- ja säätelytoimet, vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen, raputaloudelliset käyttö- ja hoitosuunnitelmat; pääsääntöisesti ei istutuksiin)
  • kalastusharrastuksen edistäminen
  • kalastuksen valvonta.

Tukea harkittaessa otetaan huomioon hankkeen vaikuttavuus, laajuus, innovatiivisuus ja taloudellisuus sekä toiminnan kohderyhmä.

Hankkeet voivat olla myös useamman kuin yhden ELY-keskuksen toimialueella. Hakemus osoitetaan sille ELY-keskukselle, jonka toimialue kattaa pääosan toiminnasta.

Määrärahojen tarkemmat hakuohjeet ja hakulomakkeet löytyvät alla olevista linkeistä. Lomakkeita saa myös ELY-keskuksista.

Lomakkeet ovat pdf-muodossa. PDF-lomakkeiden lukemiseen tarvitset ilmaisen Adobe Reader-ohjelman. Täytetyn PDF-lomakkeen pystyy tallentamaan omalle koneelleen esimerkiksi Adobe Reader -ohjelman XI- tai tätä uudemmalla versiolla. Voit ladata ohjelman Adoben verkkosivulta viereisen linkin kautta (http://get.adobe.com/fi/reader/).

Hakuohje ja hakulomake alueelliset kalataloutta edistävät hankkeet:

Muualla palvelussamme:

Pohjois-Savon ja Lapin ELY-keskuksille osoitettujen hakemusten toimitusosoitteet ja yhteyshenkilöt hakemusasioissa:

Lapin ELY-keskukseen tulee toimittaa Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset

Pohjois-Savon ELY-keskukseen tulee toimittaa Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset

Lapin ELY-keskus

Postiosoite: Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 ROVANIEMI
Kirjaamon käyntiosoite: Hallituskatu 3 B
Kirjaamon sähköposti: kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi
Puhelinvaihde: 0295 037 000

Yhteyshenkilöt ja puhelinnumerot:

Lapin maakunta: Jouni Hiltunen, puh. 0295 037 046
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat: Kalle Torvinen, puh. 0295 023 589


Pohjois-Savon ELY-keskus

Postiosoite: Pohjois-Savon ELY-keskus, PL 2000, 70101 KUOPIO
Kirjaamon käyntiosoite: Kallanranta 11
Kirjaamon sähköposti: kirjaamo.pohjois-savo(at)ely-keskus.fi
Puhelinvaihde: 0295 026 500

Yhteyshenkilöt ja puhelinnumerot:

Pohjois-Savon maakunta: Kari Kosunen, puh. 0295 026 585
Etelä-Savon maakunta: Seppo Reponen, puh. 0295 024 078
Keski-Suomen maakunta: Mari Nykänen, puh. 0295 024581
Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnat: Hannu Salo, puh. 0295 025 095
Pohjois-Karjalan maakunta: Timo Turunen, puh. 0295 026 112

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

 

Katso myös: 
Vuoden 2015 avustusten hakuun liittyvät lomakkeet

Lisätietoja

Roni Selén, kalatalousylitarkastaja 
MMM, Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö 0295162462