FI SV

ELY-keskusten myöntämät avustukset

ELY-keskusten kalatalousviranomaiset myöntävät erityisavustuksia alueellisiin kalatalouden edistämishankkeisiin sekä yleisavustuksia kalastusaluetoimintaan.

Vuoden 2017 määrärahojen hakuaika alkaa 15.12.2016. ELY-keskukset ottavat hakemuksia vastaan 31.1.2017 kello 16.15 saakka.

Erityisavustuksia myönnetään alueellisiin kehittämis-, kokeilu-, koulutus-, selvitys- ja valistushankkeisiin, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä sekä kalastuksenvalvontaa ja kalatalousalan neuvontaa.

Etusijalla ovat hankkeet, joiden tulokset palvelevat laajasti kalastonhoitomaksun suorittaneita sekä hankkeet, jotka edistävät kansallisen kalatiestrategian, lajikohtaisten hoito-ohjelmien ja strategioiden (ml. kansallinen rapustrategia), asianomaisen ELY-keskuksen vapaa-ajankalastusstrategian tai kalataloushallinnon strategian tavoitteita.

Avustuksia voivat hakea oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset.

Valinnassa erityisinä painopistealueina vuoden 2017 haussa ovat:

  • luontaisten kalakantojen monimuotoisuuden turvaaminen (esim. kalastuksen seuranta- ja säätelytoimet, vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen, raputaloudelliset käyttö- ja hoitosuunnitelmat; pääsääntöisesti ei istutuksiin)
  • kalastusharrastuksen edistäminen
  • kalastuksen valvonta.

Tukea harkittaessa otetaan huomioon hankkeen vaikuttavuus, laajuus, innovatiivisuus ja taloudellisuus sekä toiminnan kohderyhmä.

Hankkeet voivat olla myös useamman kuin yhden ELY-keskuksen toimialueella. Hakemus osoitetaan sille ELY-keskukselle, jonka toimialue kattaa pääosan toiminnasta.

Yleisavustuksia kalastusaluetoimintaan voivat hakea kalastusalueet.

Määrärahojen tarkemmat hakuohjeet ja hakulomakkeet löytyvät alla olevista linkeistä. Lomakkeita saa myös ELY-keskuksista.

Hakuohje ja hakulomake alueelliset kalataloutta edistävät hankkeet:

Hakulomake yleisavustukset kalastusaluetoimintaan:

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) hoitaa myönnettyjen avustusten maksatukset sekä tilitysten käsittelyn. Lisätietoja KEHA-keskuksen sivuilta:

http://www.keha-keskus.fi/yhteystiedot/hae-maksatusta/kalatalous/

ELY-keskuksille osoitettujen hakemusten toimitusosoitteet ja yhteyshenkilöt hakemusasioissa

Kalataloustehtävien hallinnointi on keskitetty 1.1.2015 alkaen kolmeen ELY-keskukseen.

Lapin ELY-keskukseen tulee toimittaa Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset

Pohjois-Savon ELY-keskukseen tulee toimittaa Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset

Varsinais-Suomen ELY-keskukseen tulee toimittaa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Uudenmaan, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset

Lapin ELY-keskus

Postiosoite: Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 ROVANIEMI
Kirjaamon käyntiosoite: Hallituskatu 3 B
Kirjaamon sähköposti: kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi

Puhelinvaihde: 0295 037 000

Yhteyshenkilöt ja puhelinnumerot:

Lapin maakunta: Jouni Hiltunen, puh. 0295 037 046

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat: Kalle Torvinen, puh. 0295 023 589

Pohjois-Savon ELY-keskus

Postiosoite: Pohjois-Savon ELY-keskus, PL 2000, 70101 KUOPIO
Kirjaamon käyntiosoite: Kallanranta 11
Kirjaamon sähköposti: kirjaamo.pohjois-savo(at)ely-keskus.fi

Puhelinvaihde: 0295 026 500

Yhteyshenkilöt ja puhelinnumerot:

Pohjois-Savon maakunta: Kari Kosunen, puh. 0295 026 585

Etelä-Savon maakunta: Seppo Reponen, puh. 0295 024 078

Keski-Suomen maakunta: Mari Nykänen, puh. 0295 024581

Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnat: Hannu Salo, puh. 0295 025 095

Pohjois-Karjalan maakunta: Timo Turunen, puh. 0295 026 112

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Postiosoite: Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 TURKU
Kirjaamon käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2
Kirjaamon sähköposti: kirjaamo.varsinais-suomi(at)ely-keskus.fi

Puhelinvaihde: 0295 022 500

Yhteyshenkilöt ja puhelinnumerot:

Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat: Leena Rannikko, puh. 0295 022 649

Uudenmaan maakunta: Mikko Koivurinta, puh. 0295 021 080

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat: Timo Koskenala, puh. 0295 029 062

Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnat: Eeva Ruotsalainen, puh. 0295 028 613

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Muualla palvelussamme

Lisätietoja

Roni Selén, kalatalousylitarkastaja 
MMM, Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö 0295162462   etunimi.sukunimi@mmm.fi