FI SV EN

Neuvottelukunnat

Kasvinsuojelun alalle maa- ja metsätalousministeriö on asettanut kaksi neuvottelukuntaa. Kasvinsuojelun neuvottelukunta on asetettu kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) ja kasvinsuojeluaineneuvottelukunta on asetettu kasvinsuojeluaineista annetun lain(1563/2011) perusteella.   Neuvottelukuntien tehtävänä on seurata alan kehitystä, antaa lausuntoja ja tehdä asiaa koskevia esityksiä sekä aloitteita.  Neuvottelukuntien jäsenet edustavat eri sidosryhmiä kasvinsuojelualalla, kuten tutkimusta, neuvontaa, yrityksiä, tuottajia ja hallintoa.

Vaikka neuvottelukunnat ovat erilliset, ne kokoontuvat yhteisiin kokouksiin, koska aihepiiri on läheinen. Neuvottelukuntien ohjelmaan kuuluu noin neljä kokousta vuodessa ja kasvinsuojeluaiheinen kesäretki kesän alussa. Kokouksissa kuullaan usein kasvinsuojelualan eri asiantuntijoiden ja tutkijoiden esityksiä ajankohtaisista aiheista.

Kasvinsuojelun neuvottelukunnan ja kasvinsuojeluaineneuvottelukunnan alainen työryhmä


Kansainvälisen kasvikaupan kasvintuhoojariskien ratkaisuja selvittävä työryhmä 04/2015-02/2016 

Työryhmän ehdotus neuvottelukunnille 8.2.2016

Kansainvälisen kasvi- ja kasvimateriaalikaupassa leviävien tuhonaiheuttajien aiheuttamat riskit ja niiden minimoiminen vapaaehtoisin toimenpitein

Professori Hantulan työryhmän työtä taustoittava esitys
Vierasperäiset metsäpuiden tuhonaiheuttajat

Muualla verkossa

Valtioneuvoston hankerekisteri: kasvinsuojelun neuvottelukunnan kokoonpano

Valtioneuvoston hankerekisteri: kasvinsuojeluaineneuvottelukunnan kokoonpano

Lisätietoja

Tove Jern, maatalousylitarkastaja 
MMM, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö 0295162318   etunimi.sukunimi@mmm.fi


Taina Sahin, erityisasiantuntija 
MMM, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö 0295162160   etunimi.sukunimi@mmm.fi