FI SV

Lausuntopyynnöt

Tällä sivulla on tietoa maa- ja metsätalousministeriön parhaillaan lausunnolla olevista ehdotuksista

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sikojen suojelusta annetus valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 9.2.2017

Lisätietoja:
eläinlääkintöylitarkastaja Susanna Ahlström, puh. 02951 62436, ja
lainsäädäntöneuvos Erkki Arnkil, puh. 02951 62127
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö
Asetusluonnos
Muistio

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön päätökseksi nimettävistä satamista ja saaliin purkamisajoista

Lausunnot viimeistään 31.1.2017

Lisätietoja:
kalatalousneuvos Risto Lampinen, p 02951 62458 ja
neuvotteleva virkamies Jarmo Vilhunen, p. 02951 62315
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esityksestä elintarvikelain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 28.1.2017

Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Hannu Miettinen 0295 162 478, sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö
Hallituksen esitys
Regeringens proposition

***

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta maataloustukihakemuksen siirtämisestä vuonna 2017 noudatettavasta menettelystä

Lausunnot viimeistään 17.2.2017

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 162 347
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi poikkeusluvalla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 2016-2017

Lausunnot viimeistään 1.2.2017

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Sami Niemi p. 0400 238 505,
ylitarkastaja Janne Pitkänen p. 040 867 2667 ja
Jussi Laanikari p. 040 733 6229 (16.1. alkaen)
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maaseudun yritystuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 27.1.2017

Lisätietoja:
ylitarkastaja Juuso Kalliokoski, p. 0295 16 2470
vanhempi hallitussihteeri Jukka Mirvo, p. 0295 16 2468
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 3.2.2017

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori, p. 0295 16 2207
sähköposti etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 17.1.2017

Lisätietoja:
metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, p. 02951 62447
lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale (oikeudelliset kysymykset), p. 02951 62451
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö: maa- ja metsätalousministeriön asetukset tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarjarakennusten ja lihakarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista

Lausunnot viimeistään 1.2.2017

Lisätietoja:
suunnittelija Kjell Brännäs, p. 02951 62331
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi Suomen metsäkeskuksen suoritteiden maksullisuudeta

Lausunnot viimeistään 27.12.2016

Lisätietoja:
ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen, p. 02951 62408
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 19.1.2017

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio, p. 0295 16 2102
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2017-2019

Lausunnot  19.12.2016 mennessä

Lisätietoja:
ylitarkastaja Janne Pitkänen, p. 02951 62338
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2017 maksettavasta pohjoisesta tuesta

Lausunnot viimeistään: 21.12.2016

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Martti Patjas, p. 0295 162 474
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 162 347
maatalousekonomisti Pekka Pihamaa, p. 0295 162 289
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maatilojen neuvontajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 31.12.2016

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Jarno Virta, p. 0295 162 105
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Metsähallituksen kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilinpäätöksestä

Lausunnot viimeistään 14.12.2016

Lisätietoja:
hallitusneuvos Vilppu Talvitie, p. 02951 62417
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksista
1) Valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
2) maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi ympäristökorvauksesta annetun maa- ja metsätalouministeriön asetuksen muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 11.1.2017

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 16 2356
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö, muistio ja asetusluonnos

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksista
1) valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
2) maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 15.12.2016

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 16 2356
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö, muistio ja asetusluonnos

* * *

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2017

Lausunnot viimeistään 2.1.2017

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 02951 62347
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, p. 02951 62193
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö, muistio ja asetusluonnos

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Suomen metsäkeskuksen toiminnasta

 

Lausunnot viimeistään 7.12.2016

Lisätietoja:
metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 02951 62444
neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen, p. 02951 62238
lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen (oikeudelliset kysymykset), p. 02951 62153
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta (KOULUJAKELU)

Lausunnot viimeistään 5.12.2016

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Pekka Sandholm, p. 02951 62416
lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen, p. 0295162325
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

 

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuosina 2016-2018

Lausunnot viimeistään 9.12.2016

Lisätietoja:
ylitarkastaja Jussi Laanikari, p. 040 733 6229 ja
neuvotteleva virkamies Sami Niemi, p. 02951 62391

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi metsästyslain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 9.12.2016

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Sami Niemi, p. 02951 62391
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 16.12.2016

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 16 2356
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö, muistio ja asetusluonnos

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2017 maksettavista lypsylehmä,- nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta

Lausunnot viimeistään 16.12.2016

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
maatalousylitarkastaja Auli Nurmi, p. 0295 16 2304
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö, muistio ja asetusluonnos

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 30.11.2016

Lisätietoja:

osastopäällikkö, ylijohtaja Juha S. Niemelä, p. 02951 62009
metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 02951 62444
ylitarkastaja Niina Riissanen, p. 02951 62339
lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale (oikeudelliset kysymykset) p. 02951 62451
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi  eduskunnalle laeiksi tilusten rauhoittamisesta kotieläinten vahingonteolta annetun lain kumoamisesta ja poronhoitolain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 20.12.2016

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. 02951 62244
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

***

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 5.12.2016

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 02951 62347
maatalousekonomisti Pekka Pihamaa, p. 02951 62289
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

***

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2017 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta sekä valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2017 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta

Lausunnot viimeistään 5.12.2016

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 02 951 62347
maatalousylitarkastaja Mika Survonen, p. 02 951 62215
neuvotteleva virkamies Martti Patjas, p. 02 951 62474
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö alkutuotannon elintarvikehygieniasta ja raakamaidon tuotannon ja luovutuksen elintarvikehygieniasta annettujen maa- ja metsätalousministeriön asetusten muutosehdotuksista

Lausunnot viimeistään 14.12.2016

Lisätietoja:
eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio, puh. 0295 16 2102
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

***

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävästä osuudesta Veikkaus OY:n tuotosta

Lausunnot viimeistään 2.12.2016

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 02951 62347
maatalosylitarkastaja Tauno Junttila, p. 02951 62290
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä

Lausunnot viimeistään 14.11.2016

Lisätietoja:
kalatalousneuvos Risto Lampinen, p. 02951 62458 ja
neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, p. 02951 62494
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 16.11.2016

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies p. 0295 16 2488
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi koulumaitotukeen kelpoista tuotteista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 16.11.2016

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies p. 0295 16 2488
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuottajille tilapäisesti myönnettävistä poikkeuksellisista lisätukitoimenpiteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 16.11.2016

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies p. 0295 16 2488
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuosina 2017 ja 2018 sekä luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 10 §:n muuttamisesta.

Lausunnot viimeistään 11.11.2016

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, p. 02951 62300
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö
Asetusluonnos ja muistio
Asetusluonnos ja muistio

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi poikkeuksellisesta mukautustuesta ja sen lisätuesta maidontuottajille vuonna 2016

Lausunnot viimeistään 3.11.2016

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
maatalousekonomisti Antti Unnaslahti, p. 0295 16 2426
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö, muistio ja asetusluonnos

***
Lausuntopyyntö Luonnonvarakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamista koskevasta asetusluonnoksesta

Lausunnot viimeistään 11.11.2016

Lisätietoja:
hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen, p. 02951 62379
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö
Muistio
Asetusluonnos
Utkast till förordning

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2017

Lausunnot viimeistään 29.11.2016

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 16 2356
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö, muistio ja asetusluonnos

***
Lausuntopyyntö lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muutosehdotuksesta

Lausunnot viimeistään 18.11.2016

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, puh. 02951 62361
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö
Asetusluonnos
Muistio

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2016 maksettavista lypsylehmä,- nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 4.11.2016

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
maatalousylitarkastaja Auli Nurmi, p. 0295 16 2304
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö, muistio ja asetusluonnos

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 4.11.2016

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 16 2356
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö, muistio ja asetusluonnos

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eräitä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja koskevista eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 20.10.2016

Lisätietoja:
eläinlääkintöylitarkastaja Seppo Kuosmanen, puh. 02951 62278, ja
neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, puh. 02951 62361
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö
Asetusluonnos
Muistio
Komission täytäntöönpanopäätös (englanniksi)
Kartta suojapäätöksessä mainituista Ruotsin alueista

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista sekä luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Lausunnot viimeistään 28.10.2016

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, p. 02951 62300
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö
Asetusluonnos ja muistio
Asetusluonnos ja muistio

* * *

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta sekä kalastuslain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 19.10.2016

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 02951 62152
lainsäädäntöneuvos Heidi Aliranta, p. 02951 62410

Lausuntopyyntö
Cealkámušbivdda
Luonnos hallituksen esitykseksi
Ráđđehusa árvalus - Luonnos hallituksen esitykseksi pohjoissaameksi

* * *

Lausuntopyyntö asetusehdotuksesta eräiden elintarvikkeiden alkuperämaan ilmoittamisesta

Lausunnot 18.11.2016 mennessä

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen, p. 0295 16 2438, sähköposti: anne.haikonen@mmm.fi 

 

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan Unionin rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot 7.10.2016 mennessä

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 16 2356
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö, muistio ja asetusluonnos


***
Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2015 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun asetuksen 11 §:n muuttamisesta


Lausunnot 4.10.2016 mennessä

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
maatalousekonomisti Pekka Pihamaa, p. 0295 16 2289
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

***
 

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston ruokapoliittiseksi selonteoksi

Lausunnot 28.10.2016 mennessä

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Anna-Leena Miettinen, puh. 0295 162 409, etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Lausunnot 28.9.2016 mennessä

Lisätietoja:
metsäneuvos Marja kokkonen, p. 02951 62444
neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen, p. 02951 62238
laindäädäntöneuvos Maija Kaukonen (oikeudelliset kysymykset), p. 02951 62153
sähköposti, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2016 maksettavasta lihan ja vuodelta 2015 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2016

Lausunnot 15.9.2016 mennessä

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
maatalousylitarkastaja Mika Survonen, p. 0295 16 2215
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain, Euroopan unionin suorista tuista annetun lain 22 §:n ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Lausunnot 15.9.2016 mennessä

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka, p. 0295 16 2105 (20.7.-29.7.2016 ja 25.8.-15.9.2016),
Vanhempi hallitussihteeri Jarno Virta, p. 0295 16 2105, (1.-24.8.2016)
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

***

Lausuntopyyntö komission ehdotuksesta eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2017

Lausunnot 7.9.2016 mennessä

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, p. 0295 162 494, etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta

Lausunnot 6.9.2016 mennessä

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347 (12-15.7)
maatalousekonomisti Antti Unnaslahti, p. 0295 16 2426 (1.8 alkaen)
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

***

Lausuntopyyntö sinisen biotalouden kansallisesta kehittämissuunnitelmasta

Lausunnot viimeistään 2.9.2016

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Timo Halonen p. 02951 62411
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi väliaikasista valtiontakauksista maatiloille sekä laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 25 §:n ja maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Lausunnot 17.8.2016 mennessä

Lisätietoja:
Maatalousneuvos Esko Juvonen, p. 0295 16 2271
Maatalousylitarkastaja Sanna Koivumäki, p. 0295 16 2437
Vanhempi hallitussihteeri Mika Saari, p. 0295 16 2134

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupan pitämisestä ja perunan tuottamisesta korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella

Lausunnot viimeistään 16.8.2016

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Marja Savonmäki p. 02951 62280,
sähköposti etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *