FI SV

Lausuntopyynnöt

Tällä sivulla on tietoa maa- ja metsätalousministeriön parhaillaan lausunnolla olevista ehdotuksista

*  *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maatilan investointituen kohdentamisesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 1.3.2018

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Mika Saari, p. 0295 16 2134
maatalousylitarkastaja Sanna Koivumäki, p. 0295 16 2437
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2018

Lausunnot viimeistään 2.2.2018

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 16 2356
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi


* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 24 §:n ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 1.2.2018

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka, p. 0295 16 2235
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta Hallituksen esityksestä laiksi muuntogeenisen organismin viljelyn rajoittamisesta

Lausunnot viimeistään 16.2.2018

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Hannu Miettinen, p. 0295 162 472
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi siemenkaupan valvonnasta

Lausunnot viimeistään 19.1.2018

Lisätietoja:

erityisasinatuntija Marja Savonmäki, p. 029516 2280
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi lainajyvästöistä ja siemenrahastoista annetun lain kumoamisesta

Lausunnot viimeistään 2.3.2018

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Jukka Mirvo, p. 02951 62468
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 28.2.2018
 

Lisätietoja:

eläinlääkintöylitarkastaja Tiina Pullola, p. 02951 62108
apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen, p. 029 516 2439
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta Suomen ilveskannan hoitosuunnitelmaksi

Lausunnot viimeistään 16.2.2018

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Sami Niemi, p. 02951 62391

* * *

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2018

Lausunnot viimeistään 2.1.2018

Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, p. 0295 16 2193

sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi Tenon kalastussopimuksen voimaansaattamislain 8 ja 10 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 11.1.2018

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 02951 62152

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi Suomen metsäkeskuksen suoritteiden maksullisuudesta

Lausunnot viimeistään 15.12.2017

Lisätietoja:

ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen, p. 0295 16 2408
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 2 ja 3 muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 11.1.2018

Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori, p. 0295 16 2207
eläinlääkintöylitarkastaja Susanna Ahlström (eläinten hyvinvointi), p. 02951 62 436
eläinlääkintöylitarkastaja Nina Kaario (eläinten lääkitseminen), p. 0295 16 2107

sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi poikkeusluvalla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 2017-2018

Lausunnot viimeistään 15.12.2017

Lisätietoja:
ylitarkastaja Jussi Laanikari, p. 040 733 6229

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksista

1) valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 25 §:n muuttamisesta

2) maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi ympäristökorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 15 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 4.1.2018

Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 16 2356
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 4.1.2018

Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 16 2356
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi Luonnonvarakeskuksen maksullisista suoritteista

Lausunnot viimeistään 13.12.2017

Lisätietoja:
Ylijohtaja Pentti Lähteenoja, p. 02951 62485
Tutkimusjohtaja Suvi Ryynänen, p. 02951 62126
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta

Lausunnot viimeistään 8.12.2017

Lisätietoja:

Ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen, p. 02951 62408
Lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen (oikeudelliset kysymykset), p. 02951 62153
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta matalapatogeenisen lintuinfluenssan vastustamiseksi

Lausunnot viimeistään 29.12.2017

Lisätietoja:
eläinlääkintöylitarkastaja Nina Aalto, p. 0295 16 2143
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2018 maksettavasta pohjoisesta tuesta

Lausunnot viimeistään 15.12.2017

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 02951 62347
maatalousekonomisti Pekka Pihamaa, p. 02951 62289
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön päätökseksi Suomen vuoden 2018 kalastuskiintiöiden jakamisesta Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan kesken

Lausunnot viimeistään 1.12.2017

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, p. 02951 62494
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta ja eräiden maa- ja puutarhatalouteen liittyvien lakien kumoamisesta

Lausunnot viimeistään 8.1.2018

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale, p. 02951 62451
Lainsäädäntöneuvos Pirjo Tomperi, p. 02951 62234
Hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen, p. 02951 62124
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö ehdotuksesta kansallisen rapustrategian päivityksestä vuosille 2017-2022

Lausunnot viimeistään 21.12.2017

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 029516 2152
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2018 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta

Lausunnot viimeistään 28.12.2017

Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
maatalousylitarkastaja Auli Nurmi, p. 0295 16 2304
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 28.12.2017

Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori, p. 0295 16 2207
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yritystuesta annetun asetuksen muuttamisesta

Lausunnot  viimeistään 1.12.2017

Lisätietoja:
ylitarkastaja Juuso Kalliokoski, p. 0295 16 2470
vanhempi hallitussihteeri Jukka Mirvo, p. 0295 16 2468
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Lausunnot  viimeistään 22.12.2017

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Pekka Sandholm, p. 0295 16 2416
lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen, p. 0295 16 2325
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

***

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta

Lausunnot viimeistään 11.12.2017

Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
maatalousekonomisti Pekka Pihamaa, p. 0295 16 2289
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

***

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2018 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta

Lausunnot viimeistään 11.12.2017

Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
maatalousylitarkastaja Mika Survonen, p. 0295 16 2215
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eläinjalostustoiminnasta annetun lain muuttamiesta

Lausunnot viimeistään 10.1.2018

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka, p. 0295 16 2235
neuvotteleva virkamies Berit Korpilo, p. 0295 16 2166
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi koulujakelutuesta kevätlukukaudelle 2018

Lausunnot viimeistään 1.12.2017

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Pekka Sandholm, p. 0295 16 2416
vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies, p. 0295 16 2488 (oikeudelliset kysymykset)
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa-ja metsätalousministeriön asetukseksi varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä

Lausunnot viimeistään 20.11.2017

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Katri Levonen, p. 0295 16 2385
lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. 0295 16 2244
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi tuettavaa rakentamista koskevista sikaloiden rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista

Lausunnot viimeistään 8.12.2017

Lisätietoja:
Kjell Brännäs, p. 0295 16 233
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksista:

1) valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2018

2) valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

3) maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 29.11.2017

Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 16 2356
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 5.12.2017

Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
maatalousylitarkastaja Pirjo Kuusela, p. 0295 16 2138
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 23.11.2017

Lisätietoja:
kalatalousneuvos Risto Lampinen, p. 02951 62458,
neuvotteleva virkamies Harri Kukka, p. 02951 62377 ja
vanhempi hallitussihteeri Maija Mela, p. 02951 62249
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi.

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi laitosten elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamiseksi

Lausunnot viimeistään 10.11.2017

Lisätietoja:

eläinlääkintöylitarkastaja Anna-Maija Grönlund, p. 02951 62208

elänlääkintöylitarkastaja Maaria Hackzell (poroteurastamot), p. 02951 62422

sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2017 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 17.11.2017

Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
maatalousylitarkastaja Auli Nurmi, p. 0295 16 2304
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Ruokavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunnot viimeistään 30.11.2017

Lisätietoja:
projektijohtaja Kirsi Heinonen, p. 02951 62420
lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. 2951 62244
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 17.11.2017

Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
maatalousylitarkastaja Pirjo Kuusela, p. 0295 16 2138
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista

Lausunnot viimeistään 16.11.2017

Lisätietoja:

hallitusneuvos Vilppu Talvitie, p. 040 139 5290
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsästyslaissa säädetystä ilmoitusmenettelystä

Lausunnot viimeistään 21.11.2017

Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula, p. 050 3315128
neuvotteleva virkamies Sami Niemi, p. 02951 62391
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristö vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 15.11.2017

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori, p. 0295 16 2207
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2017–2018

Lausunnot viimeistään 28.9.2017

Lisätietoja:
ylitarkastaja Jussi Laanikari, p. 040 733 6229
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2017 maksettavasta lihan ja vuodelta 2016 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2017

Lausunnot viimeistään 13.10.2017

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 02951 62347
maatalousylitarkastaja Mika Survonen, p. 02951 62215
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eräiden maataloustuotteiden hintaselvityksiin liittyvistä ilmoituksista

Lausunnot viimeistään 22.9.2017

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies p. 0295 16 2488
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

***

Lausuntopyyntö komission ehdotuksesta Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2018

Lausunnot viimeistään 11.9.2017

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, p. 02951 62494
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö uuden viraston nimesta

Lausunnot viimeistään 4.9.2017

Lisätietoja:
hankejohtaja Kirsi Heinonen, p. 0295 16 2420, kirsi.heinonen@mmm.fi sekä viestintäryhmän puheenjohtaja Varpu Seppälä, p. 050 341 9928, varpu.seppala@evira.fi. 

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2017–2018

Lausunnot viimeistään 28.8.2017

Lisätietoja:
ylitarkastaja Janne Pitkänen, p. 02951 62338
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä kalastuslain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 18.8.2017

Lisätietoja:
kalatalousylitarkastaja Roni Selén, p. 0295 16 2462


* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 2 ja 3 muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 14.8.2017

Lisätietoja:
eläinlääkintöylitarkastaja Susanna Ahlström (eläinten hyvinvointi), p. 0295 16 2436
eläinlääkintöylitarkastaja Nina Kaario (eläinten lääkitseminen), p. 0295 16 2107
neuvotteleva virkamies Eveliina Palonen (elintarvikehygienia), p. 0295 16 2345
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi


* * *
Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksista;

1) vuodelta 2017 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 § ja 20 §:n muuttamisesta

2) vuodelta 2017 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 1.8.2017

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 02951 62347
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, p. 02951 62193
maatalousekonomisti Pekka Pihamaa, p. 02951 62289
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi


* * *
Lausuntopyyntö luonnoksista maa- ja metsätalousministerilön asetukseksi ampumakokeesta

Lausunnot viimeistään 28.7.2017

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Sami Niemi, p 02951 62391
vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula, p 050 3315128
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2017-2019

Lausunnot viimeistään 24.7.2017

Lisätietoja:
ylitarkastaja Janne Pitkänen, 22.6.2017 saakka ja 24.7.2017 jälkeen, p. 02951 62338 ja
neuvotteleva virkamies Sami Niemi, 26.6.–21.7.2017, p 02951 62391,
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta

Lausunnot viimeistään 1.8.2017

Lisätietoja:
ylitarkastaja Jouni Pynnöniemi, p. 02951 62354
vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies (oikeudelliset kysymykset)
p. 02951 62488
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tuottajaorganisaatioista

Lausunnot viimeistään 1.8.2017

Lisätietoja:
ylitarkastaja Jouni Pynnöniemi, p. 02951 62354
vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies (oikeudelliset kysymykset)
p. 02951 62488
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö asetusehdotuksesta elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun maa - ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 20.8.2017

Lisätietoja:
elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm (p. 02951 62305), sähköposti: sebastian.hielm(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsästyslaissa säädetystä ilmoitusmenettelystä sekä metsästysasetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 17.7.2017

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Sami Niemi, p 02951 62391 ja
ylitarkastaja Janne Pitkänen, 22.6.2017 saakka, p. 02951 62338
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 24.7.2017

Lisätietoja:
ylitarkastaja Janne Pitkänen, 22.6.2017 saakka ja 24.7.2017, p. 02951 62338 ja
neuvotteleva virkamies Sami Niemi, 26.6.–21.7.2017, p 02951 62391
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi hirvieläinten näivetystaudin seurannasta

Lausunnot viimeistään 18.7.2017

Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin p. 02951 62361
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

 

***