FI SV

Lausuntopyynnöt

Tällä sivulla on tietoa maa- ja metsätalousministeriön parhaillaan lausunnolla olevista ehdotuksista

* * *

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2017

Lausunnot viimeistään: 31.3.2017

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 02951 62347
maatalousekonomisti Pekka Pihamaa, p. 02951 62289
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi koulujakelutuesta syyslukukaudelle 2017

Lausunnot viimeistään 16.3.2017

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Pekka Sanhdolm, p. 0295 162416
vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies, p. 0295 162488
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2017 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta

Lausunnot viimeistään 29.3.2017

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 16 2356
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö, muistio ja asetusluonnos

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 3.3.2017

Lisätietoja:
metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, p. 02951 62447
lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale (oikeudelliset kysymykset), p. 02951 62451
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston astetusluonnoksesta vuodelta 2017 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta

Lausunnot: 20.3.2017

lisätietoja: vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 162347
maatalouylitarkastaja Mika Survonen, p. 0295 162215
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2016 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta

Lausunnot 17.3.2017

lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 162347
maatalousylitarkastaja Mika Survonen, p. 0295 162216
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kasvinsuojeluaineiden levitysvälineille asetettavista vaatimuksista, levitysvälineiden testauksesta ja levitysvälineitä koskevasta riskien arvioinnista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 1.3.2017

Lisätietoja:
maatalousylitarkastaja Tove Jern p. 02951 62318, sähköposti: tove.jern@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston astetusluonnoksesta vuodelta 2016 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 9.2.2017

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 02 951 62347
maatalousekonomisti Pekka Pihamaa, p. 02951 62289
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2017

Lausunnot viimeistään 24.2.2017

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 16 2356
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö, muistio ja asetusluonnos

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetuksiksi lohenkalastuksen rajoituksista

Lausunnot  viimeistään 1.3.2017

Lisätietoja:
kalastusneuvos Risto Lampinen, puh. 0295 16 2458
neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, puh. 0295 16 2494
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * * 

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 17 ja 19 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 24.2.2017

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
maatalousylitarkastaja Pirjo Kuusela, p. 0295 16 2138
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö, muistio ja asetusluonnos

* * *

Lausuntopyyntö hedelmä- ja marjakasvien tai koristekasvien taimia koskevien maa- ja metsätalousministeriön asetusten luonnoksista

Lausunnot viimeistään 3.3.2017

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Johanna Nykyri, puh. 0295 16 2471, sähköposti: etumi.sukunimi(at) mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2016 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 7.2.2017

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 162 347
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, p. 0295 16 2193
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö, muistio ja asetusluonnos

***
Lausuntopyyntö Tornionjoen kalastussääntöä koskevista neuvotteluista Ruotsin kanssa vuodelle 2017

Lausunnot viimeistään 24.2.2017

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, puh. 0295 16 2494
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, puh. 0295 16 2152
sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö

 

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sikojen suojelusta annetus valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 9.2.2017

Lisätietoja:
eläinlääkintöylitarkastaja Susanna Ahlström, puh. 02951 62436, ja
lainsäädäntöneuvos Erkki Arnkil, puh. 02951 62127
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö
Asetusluonnos
Muistio

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön päätökseksi nimettävistä satamista ja saaliin purkamisajoista

Lausunnot viimeistään 31.1.2017

Lisätietoja:
kalatalousneuvos Risto Lampinen, p 02951 62458 ja
neuvotteleva virkamies Jarmo Vilhunen, p. 02951 62315
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esityksestä elintarvikelain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 28.1.2017

Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Hannu Miettinen 0295 162 478, sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö
Hallituksen esitys
Regeringens proposition

***

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta maataloustukihakemuksen siirtämisestä vuonna 2017 noudatettavasta menettelystä

Lausunnot viimeistään 17.2.2017

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 162 347
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi poikkeusluvalla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 2016-2017

Lausunnot viimeistään 1.2.2017

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Sami Niemi p. 0400 238 505,
ylitarkastaja Janne Pitkänen p. 040 867 2667 ja
Jussi Laanikari p. 040 733 6229 (16.1. alkaen)
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maaseudun yritystuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 27.1.2017

Lisätietoja:
ylitarkastaja Juuso Kalliokoski, p. 0295 16 2470
vanhempi hallitussihteeri Jukka Mirvo, p. 0295 16 2468
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 3.2.2017

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori, p. 0295 16 2207
sähköposti etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö: maa- ja metsätalousministeriön asetukset tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarjarakennusten ja lihakarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista

Lausunnot viimeistään 1.2.2017

Lisätietoja:
suunnittelija Kjell Brännäs, p. 02951 62331
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *