FI SV

Lausuntopyynnöt

Tällä sivulla on tietoa maa- ja metsätalousministeriön parhaillaan lausunnolla olevista ehdotuksista

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 15.5.2018

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Mika Saari, p. 0295 16 2134
maatalousylitarkastaja Sanna Koivumäki, p. 0295 16 2437
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 18.5.2018

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
maatalousylitarkastaja Pirjo Kuusela, p. 0295 16 2138
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi


* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2017 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 4.5.2018

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
maatalousylitarkastaja Auli Nurmi, p. 0295 16 2304
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *
Lausuntopyyntö Luonnonvarakeskukselle kuhan alamitan muutosten vaikutuksista

Lausunto viimeistään 15.5.2018

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, p. 02951 62494
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ruokavirastosta

Lausunnot viimeistään 9.5.2018

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. 02951 62244
Hankejohtaja Kirsi Heinonen, p. 02951 62420

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 30.4.2018

Lisätietoja:
Metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 02951 62444
Lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen (oikeudelliset kysymykset), p. 02951 62153
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksista
1.valtioneuvoston asetukseksi teurasruhojen luokittelusta
2. Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi teurasruhojen luokittelusta

Lausunnot viimeistään 8.5.2018

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Pekka Sandholm, p. 0295 16 2416
vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies, p. 0295 16 2488
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeista Maanmittauslaitoksesta ja Maanmittauslaitoksen määräaikaisesta oikeudesta saada tietoja verohallinnolta

Lausunnot viimeistään 7.5.2018

Lisätietoja:
hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen, p. 02951 62379
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi huoneistotietojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi

Lausunnot viimeistään 4.5.2018

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola, p. 02951 62448 (ajalla 26.3. - 15.4.2018 vain Nieminen)
hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen, p. 02951 62379
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi kiinteistörekisteriasetuksen ja kiinteistönmuodostamisasetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 27.4.2018

Lisätietoja:
hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen, p. 02951 62379
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan Unionin rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 4.5.2018

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 16 2356
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi
 

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi lohenkalastuksen ennakkoilmoituksesta

Lausunnot viimeistään 16.4.2018

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Harri Kukka, p. 02951 62377
Vanhempi hallitussihteeri Maija Mela p. 02951 62249
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi elintarvikemarkkinalaiksi ja laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 6 §:n ja 5 luvun 2 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään: 2.5.2018

Lisätietoja:
Osastopäällikkö Minna-Mari Kaila, 0407756060, minna-mari.kaila@mmm.fi
Neuvotteleva virkamies Pekka Sandholm, 0295162416, pekka.sandholm@mmm.fi 
Lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen, 0295162325, aku-petteri.korhonen@mmm.fi 

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta sinisen biotalouden tutkimus- ja osaamisagendaksi

Lausunnot viimeistään 20.4.2018. Lausunnot pyydetään antamaan lausunnolla.fi-palvelun kautta.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Riitta Rahkonen, p. 02951 62202,
neuvotteleva virkamies Timo Halonen, p. 02951 62411,
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksista kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmää koskevista lain ja valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 20.4.2018

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, p. 02951 62494
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta poronhoitovuodelta 2018/2019 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

Lausunnot viimeistään 27.4.2018

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 029 516 2347
maatalousylitarkastaja Mika Survonen, p. 029 516 2215
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *