FI SV

Lausuntopyynnöt

Tällä sivulla on tietoa maa- ja metsätalousministeriön parhaillaan lausunnolla olevista ehdotuksista

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2017-2019

Lausunnot viimeistään 24.7.2017

Lisätietoja:
ylitarkastaja Janne Pitkänen, 22.6.2017 saakka ja 24.7.2017 jälkeen, p. 02951 62338 ja
neuvotteleva virkamies Sami Niemi, 26.6.–21.7.2017, p 02951 62391,
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta

Lausunnot viimeistään 1.8.2017

Lisätietoja:
ylitarkastaja Jouni Pynnöniemi, p. 02951 62354
vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies (oikeudelliset kysymykset)
p. 02951 62488
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tuottajaorganisaatioista

Lausunnot viimeistään 1.8.2017

Lisätietoja:
ylitarkastaja Jouni Pynnöniemi, p. 02951 62354
vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies (oikeudelliset kysymykset)
p. 02951 62488
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

***

Lausuntopyyntö luonnoksista maa- ja metsätalousministeriön asetuksiksi koskien hallin, itämeren norpan, saukon ja euroopanmajavan metsästystä vuonna 2017-2018

Lausunnot viimeistään 11.7.2017

Lisätietoja:
ylitarkastaja Jussi Laanikari, p. 040 733 6229
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö asetusehdotuksesta elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun maa - ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 20.8.2017

Lisätietoja:
elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm (p. 02951 62305), sähköposti: sebastian.hielm(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsästyslaissa säädetystä ilmoitusmenettelystä sekä metsästysasetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 17.7.2017

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Sami Niemi, p 02951 62391 ja
ylitarkastaja Janne Pitkänen, 22.6.2017 saakka, p. 02951 62338
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 24.7.2017

Lisätietoja:
ylitarkastaja Janne Pitkänen, 22.6.2017 saakka ja 24.7.2017, p. 02951 62338 ja
neuvotteleva virkamies Sami Niemi, 26.6.–21.7.2017, p 02951 62391
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi hirvieläinten näivetystaudin seurannasta

Lausunnot viimeistään 18.7.2017

Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin p. 02951 62361
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

 

***

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta karhukiintiöksi 2017 - 2018

Lausunnot viimeistään 22.6.2017

Lisätietoja:
ylitarkastaja Jussi Laanikari p. 040 733 6229

* * *