FI SV

Lausuntopyynnöt

Tällä sivulla on tietoa maa- ja metsätalousministeriön parhaillaan lausunnolla olevista ehdotuksista

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuosina 2017 ja 2018 sekä luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 10 §:n muuttamisesta.

Lausunnot viimeistään 11.11.2016

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, p. 02951 62300
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö
Asetusluonnos ja muistio
Asetusluonnos ja muistio

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi poikkeuksellisesta mukautustuesta ja sen lisätuesta maidontuottajille vuonna 2016

Lausunnot viimeistään 3.11.2016

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
maatalousekonomisti Antti Unnaslahti, p. 0295 16 2426
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö, muistio ja asetusluonnos

***
Lausuntopyyntö Luonnonvarakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamista koskevasta asetusluonnoksesta

Lausunnot viimeistään 11.11.2016

Lisätietoja:
hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen, p. 02951 62379
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö
Muistio
Asetusluonnos
Utkast till förordning

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2017

Lausunnot viimeistään 29.11.2016

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 16 2356
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö, muistio ja asetusluonnos

***
Lausuntopyyntö lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muutosehdotuksesta

Lausunnot viimeistään 18.11.2016

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, puh. 02951 62361
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö
Asetusluonnos
Muistio

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2016 maksettavista lypsylehmä,- nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 4.11.2016

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
maatalousylitarkastaja Auli Nurmi, p. 0295 16 2304
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö, muistio ja asetusluonnos

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 4.11.2016

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 16 2356
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö, muistio ja asetusluonnos

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eräitä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja koskevista eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 20.10.2016

Lisätietoja:
eläinlääkintöylitarkastaja Seppo Kuosmanen, puh. 02951 62278, ja
neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, puh. 02951 62361
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö
Asetusluonnos
Muistio
Komission täytäntöönpanopäätös (englanniksi)
Kartta suojapäätöksessä mainituista Ruotsin alueista

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista sekä luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Lausunnot viimeistään 28.10.2016

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, p. 02951 62300
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö
Asetusluonnos ja muistio
Asetusluonnos ja muistio

* * *

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta sekä kalastuslain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 19.10.2016

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 02951 62152
lainsäädäntöneuvos Heidi Aliranta, p. 02951 62410

Lausuntopyyntö
Cealkámušbivdda
Luonnos hallituksen esitykseksi
Ráđđehusa árvalus - Luonnos hallituksen esitykseksi pohjoissaameksi

* * *

Lausuntopyyntö asetusehdotuksesta eräiden elintarvikkeiden alkuperämaan ilmoittamisesta

Lausunnot 18.11.2016 mennessä

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen, p. 0295 16 2438, sähköposti: anne.haikonen@mmm.fi 

 

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan Unionin rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot 7.10.2016 mennessä

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 16 2356
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö, muistio ja asetusluonnos


***
Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2015 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun asetuksen 11 §:n muuttamisesta


Lausunnot 4.10.2016 mennessä

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
maatalousekonomisti Pekka Pihamaa, p. 0295 16 2289
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

***
Lausuntopyyntö luonnoksesta ilveksen metsästystä koskevaksi kiintiöksi metsästysvuonna 2016-2017

Lausunnot 28.9.2016 mennessä

Lisätietoja:
ylitarkastaja Jussi Laanikari, p. 040 733 6229
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston ruokapoliittiseksi selonteoksi

Lausunnot 28.10.2016 mennessä

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Anna-Leena Miettinen, puh. 0295 162 409, etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Lausunnot 28.9.2016 mennessä

Lisätietoja:
metsäneuvos Marja kokkonen, p. 02951 62444
neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen, p. 02951 62238
laindäädäntöneuvos Maija Kaukonen (oikeudelliset kysymykset), p. 02951 62153
sähköposti, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2016 maksettavasta lihan ja vuodelta 2015 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2016

Lausunnot 15.9.2016 mennessä

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
maatalousylitarkastaja Mika Survonen, p. 0295 16 2215
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain, Euroopan unionin suorista tuista annetun lain 22 §:n ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Lausunnot 15.9.2016 mennessä

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka, p. 0295 16 2105 (20.7.-29.7.2016 ja 25.8.-15.9.2016),
Vanhempi hallitussihteeri Jarno Virta, p. 0295 16 2105, (1.-24.8.2016)
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

***

Lausuntopyyntö komission ehdotuksesta eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2017

Lausunnot 7.9.2016 mennessä

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, p. 0295 162 494, etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta

Lausunnot 6.9.2016 mennessä

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347 (12-15.7)
maatalousekonomisti Antti Unnaslahti, p. 0295 16 2426 (1.8 alkaen)
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

***

Lausuntopyyntö sinisen biotalouden kansallisesta kehittämissuunnitelmasta

Lausunnot viimeistään 2.9.2016

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Timo Halonen p. 02951 62411
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

***
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsästysasetuksen 11 §:n muuttamisesta

Lausunnot 25.8.2016 mennessä

Lisätietoja:
ylitarkastaja Janne Pitkänen, p. 02951 62338
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lausunnot 22.8.2016 mennessä

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Harri Kukka, p. 02951 62377 (lomalla 25.7. -19.8.2016)
kalatalousneuvos Risto Lampinen, p. 02951 62458 (lomalla 18.7. - 12.8.2016)
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2016-2017

Lausunnot 18.8.2016 mennessä

Lisätietoja:
ylitarkastaja Janne Pitkänen, p. 02951 62338
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi väliaikasista valtiontakauksista maatiloille sekä laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 25 §:n ja maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Lausunnot 17.8.2016 mennessä

Lisätietoja:
Maatalousneuvos Esko Juvonen, p. 0295 16 2271
Maatalousylitarkastaja Sanna Koivumäki, p. 0295 16 2437
Vanhempi hallitussihteeri Mika Saari, p. 0295 16 2134

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupan pitämisestä ja perunan tuottamisesta korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella

Lausunnot viimeistään 16.8.2016

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Marja Savonmäki p. 02951 62280,
sähköposti etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö Suomen ja Norjan välisen kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta

Lausunnot 5.8.2016 mennessä

Lisätietoja:

osastopäällikkö Pentti Lähteenoja, p. 02951 62485 (paikalla 25.7. alkaen),
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 02951 62152 (paikalla 1.8. alkaen) ja
lainsäädäntöneuvos Heidi Aliranta, p. 02951 62410 (paikalla 1.8. alkaen)

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *