FI SV

Lausuntopyynnöt

Tällä sivulla on tietoa maa- ja metsätalousministeriön parhaillaan lausunnolla olevista ehdotuksista

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2017–2018

Lausunnot viimeistään 28.9.2017

Lisätietoja:
ylitarkastaja Jussi Laanikari, p. 040 733 6229
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2017 maksettavasta lihan ja vuodelta 2016 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2017

Lausunnot viimeistään 13.10.2017

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 02951 62347
maatalousylitarkastaja Mika Survonen, p. 02951 62215
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eräiden maataloustuotteiden hintaselvityksiin liittyvistä ilmoituksista

Lausunnot viimeistään 22.9.2017

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies p. 0295 16 2488
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

***

Lausuntopyyntö komission ehdotuksesta Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2018

Lausunnot viimeistään 11.9.2017

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, p. 02951 62494
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö uuden viraston nimesta

Lausunnot viimeistään 4.9.2017

Lisätietoja:
hankejohtaja Kirsi Heinonen, p. 0295 16 2420, kirsi.heinonen@mmm.fi sekä viestintäryhmän puheenjohtaja Varpu Seppälä, p. 050 341 9928, varpu.seppala@evira.fi. 

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2017–2018

Lausunnot viimeistään 28.8.2017

Lisätietoja:
ylitarkastaja Janne Pitkänen, p. 02951 62338
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä kalastuslain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 18.8.2017

Lisätietoja:
kalatalousylitarkastaja Roni Selén, p. 0295 16 2462


* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 2 ja 3 muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 14.8.2017

Lisätietoja:
eläinlääkintöylitarkastaja Susanna Ahlström (eläinten hyvinvointi), p. 0295 16 2436
eläinlääkintöylitarkastaja Nina Kaario (eläinten lääkitseminen), p. 0295 16 2107
neuvotteleva virkamies Eveliina Palonen (elintarvikehygienia), p. 0295 16 2345
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi


* * *
Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksista;

1) vuodelta 2017 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 § ja 20 §:n muuttamisesta

2) vuodelta 2017 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 1.8.2017

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 02951 62347
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, p. 02951 62193
maatalousekonomisti Pekka Pihamaa, p. 02951 62289
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi


* * *
Lausuntopyyntö luonnoksista maa- ja metsätalousministerilön asetukseksi ampumakokeesta

Lausunnot viimeistään 28.7.2017

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Sami Niemi, p 02951 62391
vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula, p 050 3315128
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2017-2019

Lausunnot viimeistään 24.7.2017

Lisätietoja:
ylitarkastaja Janne Pitkänen, 22.6.2017 saakka ja 24.7.2017 jälkeen, p. 02951 62338 ja
neuvotteleva virkamies Sami Niemi, 26.6.–21.7.2017, p 02951 62391,
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta

Lausunnot viimeistään 1.8.2017

Lisätietoja:
ylitarkastaja Jouni Pynnöniemi, p. 02951 62354
vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies (oikeudelliset kysymykset)
p. 02951 62488
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tuottajaorganisaatioista

Lausunnot viimeistään 1.8.2017

Lisätietoja:
ylitarkastaja Jouni Pynnöniemi, p. 02951 62354
vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies (oikeudelliset kysymykset)
p. 02951 62488
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö asetusehdotuksesta elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun maa - ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 20.8.2017

Lisätietoja:
elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm (p. 02951 62305), sähköposti: sebastian.hielm(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsästyslaissa säädetystä ilmoitusmenettelystä sekä metsästysasetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 17.7.2017

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Sami Niemi, p 02951 62391 ja
ylitarkastaja Janne Pitkänen, 22.6.2017 saakka, p. 02951 62338
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 24.7.2017

Lisätietoja:
ylitarkastaja Janne Pitkänen, 22.6.2017 saakka ja 24.7.2017, p. 02951 62338 ja
neuvotteleva virkamies Sami Niemi, 26.6.–21.7.2017, p 02951 62391
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi hirvieläinten näivetystaudin seurannasta

Lausunnot viimeistään 18.7.2017

Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin p. 02951 62361
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

 

***