FI SV EN

METSO-ohjelma

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2014 - 2025 eli METSO yhdistää metsien suojelun ja talouskäytön. Sen tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. Ohjelmaa toteutetaan vapaaehtoisilla, ekologisesti tehokkailla keinoilla. Valtioneuvosto hyväksyi ohjelman kesäkuussa 2014. Ohjelma jatkuu ainakin vuoteen 2025.

METSO-ohjelmassa suojelu perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen ja sitä toteutetaan pysyvin ja määräaikaisin keinoin. Vapaaehtoisella suojelulla turvataan puuston rakennepiirteiltä edustavia ja lajistoltaan monimuotoisia metsäluonnon elinympäristöjä.

Maanomistaja saa neuvoja kohteensa monimuotoisuuden arviointiin Suomen metsäkeskuksesta, paikallisesta ELY-keskuksesta tai metsäneuvonnan ammattilaisilta (metsänhoitoyhdistykset, metsäteollisuus, metsäpalveluyrittäjät). Alueelliset metsä- ja ympäristöviranomaiset tekevät päätöksen kohteen soveltuvuudesta ohjelmaan.

Ajankohtaista

Valtakunnallisten luonnonhoidon kehittämishankkeiden haku on auennut. Hankkeiden tulee edistää METSO-ohjelman toteutusta ja erityisesti talousmetsien monimuotoisuuden turvaamista. Hanke-esityksiä toivotaan etenkin:

  1. Muihin kuin puuntuotannollisiin ekosysteemipalveluihin perustuvan elinkeinotoiminnan kehittämiseen
  2. Luonnonhoidon ja -suojelun keinojen yhdistämiseen ja luonnonhoitokeinojen monimuotoisuusvaikutusten tehostamiseen
  3. Aikaisemmissa luonnonhoidon kehittämishankkeissa tai METSO-yhteistoimintaverkostoissa tunnistettujen hyvien käytäntöjen levittämiseen

Lue lisää hakuilmoituksesta.

Hankelomakkeet

MMM:n ja YM:n tiedote 21.2.2018: 10-vuotias METSO-ohjelma saavutti pääosin viime vuoden suojelutavoitteensa
MMM:n ja YM:n uutinen 26.4.2017: Hallituksen puolivälitarkastelusta metsien suojeluun lisää rahoitusta
MMM:n tiedote 22.3.2017: Metsäneuvostossa vedottiin METSO-ohjelman rahoituksen puolesta
MMM:n ja YM:n tiedote 24.2.2017: METSO-ohjelma puolivälissä – Suojelu etenee aikataulussa
MMM:n tiedote 1.2.2017: Talousmetsien monimuotoisuus on tärkeää - Uudet METSO -hankkeet kehittävät luonnonhoitoa
MMM:n ja YM:n tiedote 22.2.2016: Geokätköilyä, riistametsänhoitoa ja petolintuja – viisi uutta hanketta METSO-ohjelmaan
MMM:n ja YM:n tiedote 19.2.2016: METSO-metsiensuojeluohjelma saavutti pääosin vuoden 2015 tavoitteen

Muualla verkossa

Metsonpolku

 

 

Lisätietoja

Ville Schildt, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162190   etunimi.sukunimi@mmm.fi