FI SV EN

EU:n nimisuojalla lisäarvoa perinteisille tuotteille

EU:n nimisuojajärjestelmä suojaa elintarvikkeita ja maataloustuotteita vakiintuneen nimen väärinkäytöltä ja huokeammilta väärennöksiltä sekä luo tuotteille lisäarvoa. Kuluttajalle suojaus on tae siitä, että tuotteen alkuperä, raaka-aineet ja valmistusmenetelmä tunnetaan.

EU:n nimisuojajärjestelmässä voi suojata joko tuotteen valmistamisen ja/ tai tuotannon sen perinteisellä maantieteellisellä alueella tai tuotteen perinteisen valmistusmenetelmän. Suojauksen voi saada sellainen tuote, jota on valmistettu tai tuotettu perinteisesti tietyllä alueella tai tietyllä valmistusmenetelmällä yli kolmenkymmenen vuoden ajan.

Kolme erilaista suojaustapaa

Suojattu alkuperänimitys (SAN) -nimisuojauksen saanut tuote on tuotettu, jalostettu ja käsitelty tunnetulla ja vahvistetulla ammattitaidolla tietyllä maantieteellisellä alueella. Tällaisen tuotteen laatu tai sen ominaisuudet johtuvat olennaisesti kyseisestä maantieteellisestä alueesta, esimerkiksi siellä tuotetusta raaka-aineesta.

Suomalaisista tuotteista alkuperämerkintänä on suojattu Kitkan viisas (muikku), Lapin Poron liha, Lapin Poron kuivaliha, Lapin Poron kylmäsavuliha sekä Lapin Puikula (peruna).

Suojattu maantieteellinen merkintä (SMM) -nimisuojauksen saaneen tuotteen tuotannon ja sen maantieteellisen alkuperän on yhdyttävä ainakin yhdessä tuotanto-, jalostus- tai käsittelyvaiheessa, joka antaa tuotteelle erityisluonnetta. Suojaus soveltuu tuotteisiin, joilla on hyvä maine ja joiden käsittely tapahtuu tietyllä maantieteellisellä alueella paikallisten menetelmien mukaan. Osa raaka-aineesta voidaan kuitenkin tuoda alueen ulkopuolelta.

Kainuun rönttönen (marjapiiras) ja Puruveden muikku ovat suojattu maantieteellisenä merkintänä.

Aito perinteinen tuote (APT) -suojauksella ei viitata tuotteen alkuperään vaan pyritään korostamaan tuotteen perinteistä koostumusta tai tuotantotapaa. Erityisluonnetodistuksen saanutta tuotenimikettä voidaan valmistaa missä tahansa EU:n alueella, mutta tuote on valmistettava rekisteröidyn valmistusmenetelmän mukaisesti.

Suomalaisista tuotteista sahti, karjalanpiirakka ja kalakukko ovat saaneet APT-suojauksen.

Kahdella suomalaisella alkoholijuomalla on nimisuoja: suomalaisella vodkalla ja suomalaisella marja- ja hedelmäliköörillä.

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 110/2008 artiklan 20 kohdan 2 mukaisesti jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että EU:n komissiolle 20.2.2015 mennessä toimitetut tislattujen alkoholijuomien maantieteellisiä merkintöjä koskevat tekniset asiakirjat ovat yleisön saatavilla.

Suomi on toimittanut kaksi teknistä asiakirjaa: Suomalainen Vodka/ Finsk Vodka/ Vodka of Finland sekä Suomalainen Marjalikööri/ Suomalainen Hedelmälikööri/ Finsk Bärlikör/ Finsk Fruktlikör/ Finnish berry liqueur/ Finnish fruit liqueur. Tekniset asiakirjat ovat ohessa sellaisina kuin ne on toimitettu komissioon ennen 20.2.2012 määräaikaa.

Liite 1. Suomalainen marja-/hedelmälikööri

Liite 2. Suomalainen Vodka

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuojajärjestelmä on ollut Euroopan yhteisön laajuisena voimassa vuodesta 1993. Euroopan unionissa on rekisteröity suojattuina nimityksinä yli 1 200 tuotetta. Kaikki suojatut tuotteet löytyvät tuoteryhmittäin ja maittain Euroopan komission DOOR-ohjelmasta.

EU:n tietokanta nimisuojatuista ja hakemusvaiheessa olevista tuotteista

Lisätietoja elintarvikkeiden nimisuojasta: Petri K. ja lisätietoja alkoholijuomien nimisiojasta: Leena S.

Uusien nimisuojatuotteiden rekisteröintiin liittyvistä viranomaistoimista vastaa Maaseutuvirasto. Lisätietoa hakumenettelystä saa Maaseutuviraston internetsivuilta.

Lisätietoja

Petri Koskela, ylitarkastaja 
MMM, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162382   etunimi.sukunimi@mmm.fi


Leena Seppä, maatalousylitarkastaja 
MMM, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162373   etunimi.sukunimi@mmm.fi