Selonteon luonnoksen kommentointi

Paikkatietopoliittisen selonteon luonnos on kommentoitavana. Sen muokkaaminen valmiimmaksi kaipaa nyt laajasti sidosryhmien arvokkaita näkemyksiä. Toivomme että sinulla on aikaa paneutua selontekoluonnoksen tekstiin ja kertoa meille miten saamme siitä yhdessä paremman: mitä pitäisi muuttaa tai painottaa, mitä poistaa tai ilmaista paremmin.

Tällä sivulla on ohjeita ja huomioitavaa selonteon luonnoksen kommentoinnin tueksi.

Selonteon luonnos on ladattavissa alla olevasta linkistä ja se on lähetetty sähköpostitse kommentoitavaksi laajalle joukolle sidosryhmien edustajia.

Lataa selonteko

Selonteko luovutetaan poliittiseen käsittelyyn joulukuussa ja sitä ennen sen luonnos lähetetään vielä ministeriöille lausuntokierrokselle.

Tiukan aikataulun takia pyydämme toimittamaan parannus- ja muutosehdotuksenne sähköpostitse osoitteeseen pts@mmm.fi 
VIIMEISTÄÄN 13.10.2017

**

Tietoja selonteon luonnoksesta ja sen luonteesta kommentointia varten:

Selonteon kohderyhmä on kansanedustajat - ei paikkatietoalan ammattilaiset tai harrastajat.

Siksi:

  • Teksti pyrkii olemaan yleisellä tasolla, (ei mm. puhuta esim. paikkatietoinfrastruktuurista vaan paikkatietotoiminnoista eikä paneuduta teknisiin yksityiskohtiin).
  • Selonteko-asiantuntijan ohje on 4-6 toimenpide-ehdotusta (selontekoluonnoksen kohta 12. Toimenpiteet 2020 -25).
    • Selonteon käsittelyn yhteydessä pyritään saamaan toimeksianto tuottaa jatkotyönä keväällä 2018 yksityiskohtaisempi toimenpidesuunnitelma. Siksikin tässä mennään yleisellä tasolla.
  • Tämä dokumentti on edelleen liian pitkä ja sitä on vielä muun editoinnin lisäksi lyhennettävä.
  • Selontekoluonnoksessa on esitetty vain osa, lähinnä esimerkkejä haasteista, ongelmista, hyvistä ratkaisuista ja kehityskohteista.
    • Tarkempia tietoja on runsaasti selonteon liitteinä osaselvitysten loppuraporteissa.
  • Yksi keskeinen asia on myydä ajatus paikkatietotoimintojen jatkuvasta kehittämisestä kansanedustajille sellaisilla toimenpide-ehdotuksilla, joista heillä on mahdollisuus tehdä linjaus.