Paikkatietopoliittisen selonteon luonnos


Paikkatietopoliittinen selonteko suunniteltiin luovutettavaksi valtioneuvostolle hallituksen joulukuun strategiaistunnossa, mutta sen peruunnuttua, seuraava mahdollisuus on 12.2.2018. Tästä syytä nyt julkaistaan luonnos selonteosta ja sen taustamuistiosta.

Otamme mielellämme vastaan kaikenlaisia kommentteja luonnoksesta ja sen taustamuistiosta. Selonteon jatkotyö painottuu kuitenkin näillä näkymin toimenpideohjelman laadintaan ja edelleen sen toteuttamiseen. Sitä ennen on selonteon poliittinen käsittely, jonka yhteydessä selontekoon saatetaan tehdä muutoksia. Joka tapauksessa erilaiset ehdotukset ovat käytettävissä toimenpideohjelman eri vaiheissa.

Selonteon toimenpideohjelma

Toimenpideohjelman toteuttamiseen saadaan valtuutus vasta selonteon poliittisessa käsittelyssä.  Sen suunnittelu on kuitenkin aloitettu. Ajatuksena on, että toimenpideohjelmaan osallistuu laajasti sidosryhmien edustajia sekä selvitys- että toteutusvaiheessa. Se, miten toimenpideohjelman eri vaiheet voidaan käytännössä järjestää, riippuu saatavissa olevista resursseista (mukaan lukien toimenpideohjelman rahoitus).

Toimenpideohjelma on vaiheittainen: ensimmäisessä vaiheessa selvitetään selonteossa kiireellisimpien kehitystoimenpiteiden toteuttamisen edellytyksiä. Niiden toteuttamisen resurssitarpeita ja niistä saatavia hyötyjä arvioidaan selontekotyössä arvioitua yksityiskohtaisemmin. Samalla voidaan etsiä uusia ratkaisuja kehittämistarpeisiin.

Tutustu luonnoksiin: Paikkatietopoliittinen selonteko, Paikkatietopoliittisen selonteon liite 1

 Kommentteja voit lähettää osoitteeseen: pts@mmm.fi

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Kari-Pekka Karlsson (etunimi.sukunimi@mmm.fi)