Uusia rahoitusmahdollisuuksia ravinteiden kierrätykseen

Ravinteiden kierrätykseen on tarjolla rahoitusta monesta eri lähteestä. Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön –hanke jakaa lisätietoa eri rahoitusmuodoista ja avustaa hankehakemusten suunnittelussa.

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma

Kiertotalouden kärkihankkeeseen kuuluva Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma tuo yli 12 miljoona euroa innovatiivisten teknologioiden ja logististen ratkaisujen kehittämiseen ja kokeiluun vuosina 2016-18. Kokeiluohjelmalla rahoitetaan toimenpiteitä, joita ei voida pääsääntöisesti rahoittaa muilla olemassa olevilla rahoitusinstrumenteilla (maaseudun kehittämisohjelman maatilainvestoinnit, yritystuet ja hanketuet sekä TEM:n energiatuet, TEKESin yritystuet ja YM:n RAKI-ohjelma).

Kokeiluohjelman rahoitus kohdennetaan uusiin ja innovatiivisiin ravinteiden kierrätystä edistäviin toimenpiteisiin, jotka ovat alan viimeisimpään kehitykseen verrattuna uusia ja testaamattomia toimia. Tukea voidaan myöntää yrityksille, tutkimusyksiköille tai kehittämisorganisaatioille, säätiöille, oppilaitoksille, kunnille tai yhdistyksille. Kokeiluohjelman rahoitus on valtakunnallista, ja hankehallinnoinnin hoitaa keskitetysti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Maaseutuohjelman vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoitus

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa on käytettävissä yhteensä 6,5 miljoonan euron määräraha vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen tukiin vuosille 2015-2017. Tavoitteena on edistää ravinteiden kierrätystä laajojen, eri toimijatahot kokoavien koordinaatio- ja yhteistyöhankkeiden avulla.

Erillisrahoitusta on haettavissa kaikkiaan kuuden ELY-keskuksen alueella: Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla sekä Pohjois-Pohjanmaalla.

Lisätietoa muista ravinteiden kierrätykseen käytettävissä olevista rahoitusinstrumenteista löytyy päivitettävästä listasta: