Sipilän hallituksen 2015-2019 kärkihanke

Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön

Ravinteet kiertoon – vesistöt kuntoon!

Suomi on sitoutunut kehittymään ravinteiden kierrätyksen mallimaana. Maatalouden ravinteiden tehokas kierrätys parantaa vesistöjen tilaa, vahvistaa ruokaturvaa ja tuo liiketoimintamahdollisuuksia. Uusia innovaatioita syntyy koko ajan, mutta ravinteiden kierrätyksen tehostamiseksi tarvitaan lisää tekijöitä, ennakkoluulottomia kumppanuuksia ja kaikkien hallinnonalojen yhteistyötä.

Haasteeseen vastasi pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kiertotalouden kärkihanke. Kärkihankkeen toimenpiteisiin sisältyi Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön –hankkeen toinen vaihe. Hankkeen tavoitteena oli edistää hallitusohjelman tavoitetta saattaa Itämeren ja muiden vesistöjen kannalta herkillä alueilla vähintään 50 % Suomessa syntyvästä lannasta ja yhdyskuntajätevesilietteestä kehittyneen prosessoinnin piiriin vuoteen 2025 mennessä.

Tavoitteen saavuttamiseksi Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön -hanke

  • välitti tietoa ravinteiden kierrätykseen liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista
  • edisti ravinteiden kierrätyksen toimijoiden verkostoitumista ja uusia kokeiluja
  • välitti olennaista tutkimustietoa käytännön toimijoille
  • kokosi tietoa olemassa olevien tutkimus- ja kokeiluhankkeiden tuloksista ja uusista tutkimustarpeista
  • tunnisti ravinteiden kierrätyksen pullonkauloja ja vaikutti niiden poistamiseen

Hanke oli maa- ja metsätalousministeriön rahoittama ja se jatkui 30.6.2019 saakka. Hanketta koordinoi Luonnonvarakeskus, tiiviissä yhteistyössä kiertotalouden kärkihankkeesta vastaavien maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön kanssa.

Katso myös:
Hankkeen loppuraportti

Kokeiluohjelmasta rahoitusta uusiin ratkaisuihin

Kärkihankkeeseen kuulunut Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma tarjosi vuosina 2016-2018 rahoitusta innovatiivisten teknologioiden ja logististen ratkaisujen kehittämiseen ja kokeiluun. Kokeiluohjelman avulla käynnistyi  useita kymmeniä pienten ja keskisuurten yritysten käytännön pilottia. Rahoitusta koordinoi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. 

Lisätietoa: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ravinteiden-kierratyksen-kokeiluohjelma

Maaseutuohjelman erillisrahoituksella yhteistyötä vesiensuojeluun

Myös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta korvamerkittiin 6,5 miljoonaa euroa vesistöjen kannalta herkkien alueiden ravinnekierrätystoimiin. Rahoituksella käynnistyi reilu parikymmentä yhteistyöhanketta rannikkoseuduille.

Lue lisää ja tutustu rahoitettuihin hankkeisiin maaseutuohjelman verkkosivuilla

Lue hankkeen ajankohtaiset kuulumiset uutiskirjeestä

 

Lue ja katso lisää

Katso videot ja tutustu kiertotalouden pilotteihin

 

Mikä ravinteiden kierrätys?

Ravinteiden kierrätys tarkoittaa esimerkiksi lannan, puhdistamolietteen, biojätteen ja muiden biomassojen käsittelyä niin, että niiden sisältämät hyödylliset ravinteet - erityisesti fosfori ja typpi - saadaan kiertoon ja hyödynnettyä, esimerkiksi lannoitteena. 

 

Lisätietoja

Mikko Rahtola, hankekoordinaattori
Luonnonvarakeskus (Luke)
p. 029 532 4701, [email protected]

Anna Toppari, asiantuntija, viestintä
Luonnonvarakeskus (Luke)
p. 029 532 5828, [email protected]