Ruokavirasto

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 15.2.2017 hankkeen, jolla valmistellaan maatalous- ja elintarvikehallinnosta vastaavien virastojen yhdistämistä. Hankkeessa yhdistettäviä virastoja ovat Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Maaseutuvirasto Mavi sekä osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikkapalvelukeskus Mitpasta.

Hankkeen toimikausi on 16.2.2017 - 31.12.2018 ja hankejohtajana maa- ja metsätalousministeriössä toimii Kirsi Heinonen. Muodostettava lähes 1 000 hengen virasto aloittaa toimintansa 1.1.2019.

Miksi virastot yhdistetään?

Uudelleenorganisoinnin tavoitteena on vahvistaa uuden viraston maatalouspolitiikan ja elintarvikeketjun yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja ottaa asiakkaat vahvasti huomioon viraston toiminnassa. Virastouudistuksen myötä uudistetaan myös toimintatapoja, vahvistetaan tietohallinto-osaamista ja kehitetään sujuvaa toimintakulttuuria. Tavoitteena on joustava tietohallinnon palvelutuotanto, toiminnan tehostuminen ja pidemmällä aikavälillä myös kustannussäästöt.

Käytännön työ uuden viraston rakentamisessa tapahtuu projektiryhmissä, joita ovat asiakkuus, viestintä, tietohallinta, henkilöstöhallinto, hallintopalvelut, organisaatio, toiminnan ja talouden suunnittelu sekä palkkaus.

Yhdistettävissä virastoissa työskentelee yhteensä noin tuhat henkeä ja toimipaikkoja on 20 paikkakunnalla. Lisäksi teurastamopaikkakunnilla eri puolilla Suomea toimii noin 100 työntekijää lihantarkastustehtävissä. Hallituksen esitys uudeksi virastoksi annetaan helmikuussa 2018.

Ajankohtaista

15.3.2019 Ruokaviraston ilme kuvaa tehtävien kirjoa ja palvelulähtöisyyttä

19.9.2017 Alueellistamisen koordinaatioryhmä: Ruokavirasto on jo alueellistettu, eikä uutta alueellistamisselvitystä tarvita

24.8.2017 Uuden viraston päätoimipaikaksi Seinäjoki

15.2.2017 Maaseutuviraston ja Eviran yhdistämishanke käynnistyy