FI SV EN

Saaristopolitiikka

Saaristopolitiikan kuvaus

Saaristopolitiikka on Suomen vanhimpia aluepolitiikan osia. Hallitus asetti jo vuonna 1949 pitkäaikaisen komitean selvittämään saaristoasioita. Vuonna 1958 saaristoasiain neuvottelukunta sai asetuspohjan ja vuonna 1981 säädettiin saaristolaki (494/1981). Saaristopolitiikan keskeinen työväline on ollut hallituksen, ministeriön tai saaristoasiain neuvottelukunnan hyväksymä valtakunnallinen saaristo-ohjelma. Saaristolaki ei koske itsehallinnon omaavaa Ahvenanmaan maakuntaa.

Saaristolaki velvoittaa valtion ja kunnat toimimaan saariston elinkeinojen, liikenneyhteyksien, palvelujen ja ympäristön turvaamisen puolesta. Saaristo käsittää ilman kiinteää tieyhteyttä olevien saarien lisäksi myös kiinteän tieyhteyden saaria sekä muita saaristomaisia vesistöjen pirstomia alueita, jotka olosuhteiltaan ovat saaristoon verrattavissa. Suurin osa valtioneuvoston nimeämistä saaristoalueista on kiinteän tieyhteyden saaria tai saaristomaisia vesistöjen tai meren rikkomia alueita.

Saaristolaki velvoittaa kaikkia viranomaisia huomioimaan saariston erityisaseman toiminnassaan. Saaristokunnat ja saaristo-osakunnat ovat saaneet muun muassa saaristolisää kuntien valtionosuuksissa peruspalveluiden turvaamiseksi. Saaristolailla on ollut vaikutusta myös saaristoliikenteen kehittämiseen, saaristoalueiden kansalliseen yritystukialue- ja EU:n tavoitealueasemaan, maatalouden- ja kalatalouden tukiin sekä kansallispuistojen ja luonnonsuojelualueiden perustamiseen.

 

Ajankohtaista

 

Käynnissä olevat hankkeet 2017-2018:

Saaristo ja vesistömatkailun hyvät tuotteet -selvitys

Saaristo- ja vesistöaluepolitiikat Euroopassa -selvitys

Jakamistalous saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden mahdollisuutena -selvitys

 

Valtakunnallinen saaristo-ohjelma 2017 - 2019  

Nationella skärgårdsprogrammet 2017 - 2019

Saaristoasiain neuvottelukunnan toimintasuunnitelma (2017)

Saaristoasiain neuvottelukunnan toimintakertomus 2016

Nuoret aikuiset mökkiläisinä 2030 -selvitys 2017

Suomen saaristo- ja vesistömatkailusta eurooppalainen vetovoimatekijä-selvitys 2017
 

päivitetty 28.11.2017

Lisätietoja

Jorma Leppänen, neuvotteleva virkamies 
MMM, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162041   etunimi.sukunimi@mmm.fi