FI SV EN

Saaristoasiain neuvottelukunta

Saaristoasiain neuvottelukunnan eksranet

Saaristoasiain neuvottelukunta (SANK) on pysyvä lakisääteinen valtioneuvoston asettama neuvottelukunta, joka toimii vuodesta 2016 lähtien maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä. Neuvottelukunta osallistuu saaristoalueiden kehittämiseen yhdessä maakuntien, kuntien, valtion viranomaisten ja muiden osapuolten kanssa. Neuvottelukunnalla on oma sihteeristö, johon kuuluu päätoiminen pääsihteeri. Sihteeristön jäsenet edustavat ministeriöitä, valtion laitoksia ja maakunnallisia liittoja, kuntia ja  elinkeinoelämää. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnan saaristotoimikunnan edustaja osallistuu neuvottelukunnan kokouksiin asiantuntijajäsenenä.

Saaristoasiain neuvottelukunta on laatinut yhdessä ministeriöiden, maakunnan liittojen, kuntien, järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa valtakunnallisen saaristo-ohjelman tai vastaavan periaatepäätöksen hallituksen toimikaudeksi.

Neuvottelukunta järjestää vuosittain valtakunnallisen saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaarin eri puolilla maata. Neuvottelukunta on vuosittain osallistunut Helsingin suurille vene-,  mökki- ja matkailumessuille. Selvitys- ja tutkimusprojektit sisältyvät saaristoasiain neuvottelukunnan vuosittaisiin toimintasuunnitelmiin. Kaikki Suomen maakunnat ja puolet kunnista ovat osallistuneet vuosien varrella saaristoasiain neuvottelukunnan laajoihin kehittämisprojekteihin.

Katso myös

SANKn tarkistettu toimintasuunnitelma 2017
Saaristoaluekriteeriselvitys 2016
VNA  saaristokunnista ja kuntien saaristo-osista 2016
VNA saaristokunnista ja kuntien saaristo-osista 2016 sv
Asetus saaristoasiain neuvottelukunnasta (387/1987)
Muutos asetukseen saaristoasiain neuvottelukunnasta (1316/93)

Saaristoasian neuvottelukunnan sihteeristö Saaristoasiain neuvottelukunnan jäseniä ja sihteeristöä 13.3.2013 kokouksessa.

Lisätietoja

Jorma Leppänen, neuvotteleva virkamies 
MMM, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162041   etunimi.sukunimi@mmm.fi