Lomakkeet ja ohjeet

Tutkimus- ja kehittämismäärärahan hakeminen

Perehdy hakemuksen täyttöohjeisiin, jotka ovat hakemuslomakkeen lopussa. Erillisenä tiedostona on ohje hakemuslomakkeen teknistä toiminnoista (sisältäen mm. linkin, josta saa Adoben Reader-ohjelman)

 

Maksatus ja laskut

Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) avustuksissa käytetään vain maksatushakemusta. Jos rahoituslähde on Yhteistutkimukset (YT), tarvitaan lisäksi lasku (ks. Yhteistutkimuksen yleiset ehdot ja verkkolaskutuksen ohjeet)

 
  • Verkkolaskutusosoite ja ohjeet

 

Muut lomakkeet ja ohjeet

Saatekirje yhteistutkimusrahoituspäätöksen saajalle

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleiset ehdot ja ohjeet 2017

Maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera) myönnettyjen tutkimus- ja kehittämishankkeiden avustuksen yleiset ehdot 2016

Maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera) myönnettyjen porotaloutta ja luontaiselinkeinoja sekä koltta-aluetta koskevien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yleiset ehdot 2016

Oikaisuvaatimusosoitus

Valitusosoitus

Valitusoikeus markkinaoikeudelle

Oikaisuohje maa- ja metsätalousministeriön pienhankinnassa (alle 30 000 € hankinnat)

Raportointiohjeet 2016

 

Huomaathan, että...

ministeriön tutkimus- ja kehittämisrahoituksen hakulomake on pdf -muodossa, joka suositellaan täytettäväksi Adobe Reader – ohjelmalla. Jos sinulla ei ole tätä ohjelmaa, saat sen ilmaiseksi osoitteesta https://get.adobe.com/fi/reader/

Kun avaat lomakkeen, tietokoneesi voi esittää kysymyksen, onko tiedosto luotettavasta lähteestä. Hyväksy, että lähde on luotettava, sillä muuten voi tulla ongelmia lomakkeen täyttämisessä. Jos tiedoston avaamisvaiheessa tulee yläpalkkiin ilmoitus keltaisella pohjalla ”Java Script on tällä hetkellä poistettu käytöstä, mutta tässä asiakirjassa sitä käytetään joihinkin toimintoihin. Java Scriprtin ottaminen käyttöön voi johtaa mahdollisiin tietoturvaongelmiin”, valitse sen palkin oikean reunan asetuksista ”Ota Java Script tässä asiakirjassa vain kerran käyttöön”. Sen jälkeen pitäisi tulla ilmoitus lomakkeen laskentakaavioista ja samalla ilmoituspohja muuttuu violetiksi. Tämän jälkeen voit täyttää ja tallentaa lomakkeen.