MMM:n tutkimusstrategiat ja tutkimussuunnitelmat

Maa- ja metsätalousministeriön tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perustehtävä on tuottaa ennakoivasti tietoa, osaamista ja innovaatioita päätöksenteon tueksi, elinkeinojen kilpailukyvyn kehittämiseksi, maaseudun elinvoimaisuuden edistämiseksi sekä uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön turvaamiseksi.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen (5.9.2013) mukaisesti ministeriöiden tutkimus- ja kehittämistoimintaa ohjataan ministeriökohtaisilla tutkimussuunnitelmilla. Keskeisimmät hankkeet sovitetaan yhteen valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan tutkimuksen kanssa.

Lisätietoa

Maa- ja metsätalousministeriön tutkimus- ja kehittämisstrategia 2017-2022

Maatalouden ympäristövaikutusten tutkimusohjelma MATO