Hyppää sisältöön
Media

Kilpailukykyneuvosto kehottaa jäsenmaita ja komissiota vauhdittamaan Euroopan biotaloutta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 29.11.2019 17.20
Uutinen

EU:n kilpailukykyneuvosto antoi 29.11. päätelmät EU:n biotalousstrategiasta. Suomen johdolla valmistelluissa päätelmissä kehotetaan jäsenmaita ja komissioita vauhdittamaan Euroopan biotaloutta.

EU:n jäsenmaat ovat muodostaneet Suomen johdolla yhteisen tahdon ilmaisun biotalousstrategian toimeenpanosta.

Biotalousstrategian mukaan uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön pohjautuva talouskasvu auttaa saavuttamaan ilmastotavoitteet samalla, kun se tuottaa kestävää talouskasvua, tukee maaseudun ja rannikkoalueiden kehittämistä ja varmistaa että toimitaan maapallon kantokyvyn rajoissa.

Päätelmissä tunnistetaan biotalouden mahdollisuudet tarjota ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen. Jäsenmaat haluavat biotalouden osaksi EU:n Green Deal -aloitetta, jonka tavoite on ilmastoneutraali Eurooppa vuonna 2050.

Suomi korostaa päätelmien merkitystä nimenomaan siksi, että pian työnsä käynnistävä uusi komissio ottaa biotalouden edistämisen työlistalleen, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Päätelmät tuovat esille kokonaisvaltaisen lähestymistavan biotalouteen siten, että sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristönäkökohdat otetaan huomioon. Näin varmistetaan reilu ja osallistava muutos kohti ilmastoneutraalia yhteiskuntaa kaikille kansalaisille.

Päätelmät korostavat biotalouden mahdollisuuksia alkutuottajille. Heidät täytyy ottaa vahvemmin mukaan biopohjaisiin arvoketjuihin. Pitää varmistaa, että he saavat oikeudenmukaisen osuutensa niiden tuottamasta arvonlisästä, Leppä painottaa.

Siksi asia viedään Suomen puheenjohtajuuskaudella myös maatalousneuvostoon joulukuussa.

Ajureina kansalliset biotalousstrategiat sekä tutkimus, innovaatiot ja investoinnit

Päätelmissä kiinnitetään huomiota siihen, että tutkimus ja innovaatiot mahdollistavat investointeja, jotka edistävät kestävää biotaloutta ja ilmastoneutraalia taloutta.

Tässä korostuu eurooppalaisen ja kansainvälisen yhteistyön merkitys, jotta pystytään vähentämään riippuvuutta fossiilipohjaisista tuotteista ja vastaamaan EU:n ilmastovelvoitteisiin, Leppä sanoo.

Päätelmissä korostetaan tarvetta tukea biotalousstrategioiden kehittämistä niissä maissa ja alueilla, joissa sellaista ei vielä ole.

Esimerkiksi kansallisten biotalousstrategioiden valmisteluun voidaan antaa asiantuntijatukea sekä neuvontaa siitä, miten erilaisia rahoituslähteitä voidaan käyttää alueellisten ja paikallisten biotalouksien edistämiseen. Innovatiivisten biotaloushankkeiden rahoitusmahdollisuuksia parantaa lisäksi Circular Bioeconomy Investment -rahaston perustaminen.

EU:n biotalousstrategia

  • EU:n päivitetty biotalousstrategia julkaistiin lokakuussa 2018.

  • Suomen EU-puheenjohtajuuskausi alkoi heinäkuussa Helsingissä pidetyllä EU:n biotalouskonferenssilla.Tuolloin sovittiin, että Suomi valmistelee EU:n päivitetystä biotalousstrategiasta neuvoston päätelmät. Päätelmät ovat EU:n jäsenmaiden yhteinen tahdonilmaisu EU:n asioiden valmistelusta.

  • Päätelmät valmisteltiin laaja-alaisesti tutkimustyöryhmän johdolla.

  • Neuvosto korostaa, että kestävän Euroopan biotalouden pitäisi olla yksi merkittävistä komponenteista Euroopan vihreän sopimuksen täytäntöönpanossa.

  • Päätelmissä pyydetään vauhdittamaan biotalouden kehitystä Euroopassa. Lisäksi komissiota pyydetään tarkastelemaan biotalouden toimintaympäristön muutoksia ja tarvittaessa päivittämään strategia vuoteen 2022 mennessä.