Hyppää sisältöön
Media

Försöket med stöd till bybutiker blir permanent

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.2.2023 15.37 | Publicerad på svenska 17.2.2023 kl. 11.17
Pressmeddelande

Statsrådet godkände den 16 februari ett förslag till ändring av förordningen om stöd för dagligvarubutikstjänster.  Syftet med detta stöd är att trygga och främja tillgången på dagligvarubutikstjänster i glest bebyggda landsbygdsområden genom att upprätthålla och öka tjänsternas mångsidighet. Utöver dagligvarutjänsterna tillhandahåller butikerna till exempel uttags-, post-, bränsledistributions- och apotekstjänster.

Försöket med stöd till bybutiker blir permanent, och i fortsättningen söks stödet en gång om året. 

Stödet kan sökas av dagligvarubutikerna på landsbygden våren 2023. Information om tidpunkten för ansökan ges senare. Stödet delas ut av Livsmedelverket.

Stödet kan sökas av alla dagligvarubutiker i alla landsbygdsområden. Med landsbygdsområde avses ett område som klassificeras som glesbygd, kärnlandsbygd, stadsnära landsbygd och lokala centra på landsbygden.

Livsmedelverkets information om stöd

Mera om klassificeringen

Statsrådets beslut

Mer information:

Jussi Sallila, regeringssekreterare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 129, fornamn.efternamn@gov.fi