Hyppää sisältöön
Media

Maa- ja metsätalousministeriön ehdotus vuoden 2013 talousarvioesitykseksi

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 8.8.2012 12.00
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala kattaa maa- ja puutarhatalouden, maaseudun kehittämisen, metsätalouden, eläinlääkintähuollon, elintarvikkeiden valvonnan ja kalatalouden. Ministeriö hoitaa myös riista- ja porotaloutta, vesivarojen käyttöä ja maanmittausta. Näistä maataloutta, maaseudun kehittämistä ja kalataloutta tuetaan kansallisten ja EU:n yhteisten maatalous- ja kalastuspolitiikan tavoitteiden mukaisesti sekä EU:n rahoituksella että kansallisin varoin.

Maa- ja metsätalousministeriö ehdottaa hallinnonalalle määrärahoja vuodelle 2013 yhteensä 2 705 miljoonaa euroa. Vähennystä on 3 miljoonaa euroa vuoden 2012 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Hallitusohjelman perusteella kevään 2011 kehykseen verrattuna on otettu huomioon säästönä 98,8 miljoonaa euroa, missä lisäystä vuoden 2012 varsinaiseen talousarvioon on 10,7 milj. euroa. Säästön lisäys kohdistuu lähinnä maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen.
Hallinnonalan toimintaan liittyvät valtion tulot (Osasto 12.30) ovat 892 miljoonaa euroa, joissa on vähennystä 1,7 miljoonaa euroa.

Hallinnonalan henkilöstökiintiö vuonna 2013 on 5 103 henkilötyövuotta, missä aiemmin päätettyjen tuottavuustoimien henkilöstöä vähentävä vaikutus on 62 henkilötyövuotta. Lisäksi hallinnonalan tehtäviä hoitaa valtion aluehallinnossa noin 1 000 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö. Niitä vastaavat määrärahat ovat työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön pääluokissa.

Maatalouden määrärahat vähenevät 19 miljoonalla eurolla vuoden 2012 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Vähennyksessä on otettu huomioon maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen väheneminen 33 miljoonalla eurolla ja lisäyksenä maaseutuelinkeinojen korkotuen kasvu n. 21 miljoonalla eurolla. Hallinnonalaan kohdistuvasta kokonaissäästöstä 56 miljoonaa euroa kohdistuu maatalouteen.

Maaseudun kehittämisen määrärahat kasvavat noin 6,5 miljoonalla eurolla pääosin vuosia 2007–2013 koskevan EU-osarahoitteisen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman maksatusten lisääntymisestä ohjelmakauden loppua kohden mentäessä.

Kala-, riista- ja porotalous -politiikkasektorin määrärahat lisääntyvät 1,5 miljoonaa euroa vuoden 2012 varsinaiseen talousarvioon verrattuna, mikä johtuu lähinnä riistatalouden kehittämisestä (vastaavasti riistanhoitomaksutulot nousevat 0,9 miljoonalla eurolla).

Elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua koskevat määrärahat eivät muutu olennaisesti.

Vesitalouden määrärahojen taso laskee vuoden 2012 varsinaiseen talousarvioon verrattuna 3,0 miljoonaa euroa, pääosin hallitusohjelmasäästöjen johdosta. Vuonna 2013 hallitusohjelman mukaisesta kokonaissäästöstä 8 miljoonaa euroa kohdistuu vesitalouteen.

Metsätalouden määrärahojen taso nousee vuoden 2012 varsinaiseen talousarvioon verrattuna 7,8 miljoonaa euroa. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen vähenee 0,75 miljoonalla eurolla verrattuna vuoden 2012 varsinaiseen talousarvioon. Pienpuun energiatukeen ehdotetaan 18,0 miljoonaa euroa. Pienpuun energiatukijärjestelmän voimaantuloon saakka siihen osoitettua määrärahaa voidaan käyttää Kemera-lain mukaisen energiapuun korjuutuen maksamiseen. Kokonaissäästöstä 21 miljoonaa euroa kohdistuu metsätalouteen. Metsähallituksen tuloutus kasvaa hallitusohjelman mukaisesti.

Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuurin -politiikkasektorin määrärahat vähenevät 1,4 miljoonalla eurolla. Kokonaissäästöstä 5 miljoonaa euroa kohdistuu tähän politiikkasektoriin.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
valtiosihteeri Risto Artjoki, p. 029516 2254
talousjohtaja Hannele Laihonen, p. 029516 2324

Jari Koskinen