Hyppää sisältöön
Media

Meri- ja kalastusrahasto ja maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen puhuttivat

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 20.3.2012 13.03
Tiedote -

Maatalous- ja kalastusneuvosto keskusteli maaliskuun kokouksessaan EU:n kalastuspolitiikasta. Esillä olivat mm. meri- ja kalatalousrahasto sekä kalansaaliiden poisheitto. Neuvosto pohti myös EU:n yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamista.

Euroopan meri- ja kalatalousrahastoasetusta koskevan ehdotuksen tavoitteena on edistää kestävää ja kilpailukykyistä kalastusta ja vesiviljelyä, unionin meripolitiikkaa sekä kalatalousalueiden kehittämistä. Suomi pitää tavoitteita oikeansuuntaisina.

Komission ehdotus tukee yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta ja kestävää kalataloutta. Pienimuotoisen rannikkokalastuksen ja sisävesikalastuksen tukimahdollisuudet ovat kuitenkin liian rajatut. Pienimuotoista kalastusta tulisi voida tukea nuorten yrittäjien tukipaketilla samoin kuin vesiviljelyssäkin. Lisäksi on tärkeää, että voidaan myöntää tukea kalastajien investointeihin hylkeiltä suojaaviin pyydyksiin ja investointitukea mm. suljettujen kalanviljelylaitosten (kiertovesilaitokset) rakentamiseen.

EU:n yhteisen kalastuspolitiikan uudistamisen tärkeä elementti on komission ehdotus kieltää saaliiksi saatujen kalojen mereen heittämistä. Suomi kannattaa komission pyrkimystä ja katsoo, että poisheittokielto voisi Itämerellä koskea kaikkia kiintiöityjä kalakantoja, jos purkamispakkoon ei liitetä vaatimusta kalastusalusten videovalvonnasta. Videovalvonta aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia ja hallinnollista taakkaa. Poisheittokiellon ei kuitenkaan pitäisi koskea sellaisia kalastustapoja, joissa alamittaiset kalat voidaan vapauttaa elävinä. Tällainen kalastustapa on esimerkiksi rysäpyynti..

Neuvosto jatkoi keskustelua EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta yksinkertaistamisen osalta. Suomi piti tärkeänä tukijärjestelmien yksinkertaistamista ja hallinnollisen taakan vähentämistä niin viljelijöiden kuin hallinnonkin osalta.

Nykyisissä uudistusehdotuksissa on Suomen mielestä osia, jotka synnyttäisivät tarpeetonta byrokratiaa ja kustannuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi pienten tilojen tukijärjestelmä, aktiiviviljelijän määritelmä ja osa ehdotetuista viherryttämistoimista eli tuesta viljelijöille, jotka noudattavat ympäristölle ja ilmastolle suotuisia maatalouden muotoja. Myös maaseudun kehittämisohjelmien valmisteluun on tulossa hyvin paljon uutta byrokratiaa ja hallinnollinen taakka on kasvamassa kohtuuttomasti

Neuvosto kuuli myös komission tilannekatsauksen Venäjän EU-jäsenvaltioille asettamasta vientikiellosta eläville märehtijöille ja sioille. Komissio jatkaa pyrkimyksiään ongelman ratkaisemiseksi mahdollisimman pian.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, p. 040 039 2011 (kalastus)
maatalousneuvos Kari Valonen, p 040 751 8407 (maatalous)