Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Jari Leppä: Metsien kestävä hoito ja käyttö on kasvavan hyvinvoinnin lähde

Maa- ja metsätalousministeriö
15.2.2019 17.37
Uutinen

Metsien monipuolinen ja kestävä käyttö on ratkaisu aikamme suurimpiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen torjumiseen. Avauspuheenvuorossaan Lapin metsätalouspäivillä torstaina 14.2. maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä korosti metsäpinta-alan säilyttämisen ja lisäämisen tärkeyttä.

Metsäteollisuuden tuotanto jatkoi kasvuaan vuonna 2018 ja yritykset tekivät ennätystuloksia. Puupohjaisten tuotteiden hyvä markkinasuhdanne sekä uudet investoinnit kasvattivat puun kysyntää. Metsänjalostus on yksi tärkeimmistä metsien kasvun lisäämisen keinoista. Jalostuksen avulla voidaan parantaa puuston kasvua sekä myös puiden laatua, terveyttä ja sopeutumista muuttuvaan ilmastoon. Hyvällä metsänhoidolla onkin suuri merkitys hiilinielun kasvattamisessa ja hiilen varastoitumisessa, sillä hyvin kasvavat metsät kestävät metsätuhoja paremmin kuin hoitamattomat ja riukuuntuneet metsät.

Korkeatasoista metsäntutkimusta

Vaikka Euroopan unionilla ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa, monet EU-tason päätöksistä vaikuttaa metsien käyttöön. Metsätutkimus tarjoaa hyvän pohjan kansainväliselle vaikuttamiselle ja kotimaiselle päätöksenteolle. Metsätutkimusta tarvitaan myös metsien käsittelytapojen kehittämiseksi sekä metsäalan ammattilaisten ja metsänomistajien tueksi. Ministeri Leppä korosti puheenvuorossaan luottavansa vahvasti Luonnonvarakeskuksen metsätutkimukseen.

- Suomalainen metsätutkimus on erittäin korkeatasoista. Uusin metsien inventointitieto antaa vankan pohjan arvioida esimerkiksi Suomen metsien hiilinielun kehitystä ja kestävää hakkuumäärää. Metsän kasvatustavasta ei myöskään pidä tehdä poliittista kannanottoa, vaan on valittava kohteeseen sopiva ja omistajan tavoitteiden mukainen tapa. Metsänomistajat ovat parhaita päätöksentekijöitä metsien käytöstä, Leppä muistuttaa.

Aktiivista, kestävää ja monipuolista metsienkäyttöä

Yksityisten maanomistajien (metsänomistajien) metsänhoidon tukemiseen suunnattua Kemera-rahoitusta uudistetaan ensi hallituskaudella. Kannustejärjestelmän on ministeri Lepän mukaan edistettävä nykyistä tehokkaammin metsien oikea-aikaista taimikonhoitoa, jalostetun taimiaineksen käyttöä sekä metsien terveydestä huolehtimista. Uuden kannustejärjestelmän yksi olennainen tavoite on lisätä metsien kasvukykyä ja sen myötä hiilensidontaa.

Metsäalan ammattilaisten yhdessä rakentamaa Kansallista metsästrategiaa 2025 päivitetään myös parhaillaan. Metsäneuvoston joulukuussa hyväksymä asiakirja saa ensi viikolla lopullisen sinetin valtioneuvostossa. Strategiassa huomioidaan nyt aiempaa selkeämmin keinot ilmastokestävyyden ja metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen.

Lue myös maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän Lapin metsätalouspäivillä pitämä puhe.

Jari Leppä Metsät