Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Leppä ehdotti Kalastuslakipäivillä: Salakalastuksen seuraamusmaksu ja Ylä-Lapin kausilupa kalastuslakiin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 28.11.2018 17.09
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä kommentoi tänään Kalastuslakipäivien avauspuheenvuorossaan kalastuslakiesityksestä järjestetyn kuulemiskierroksen tuloksia. Esitykseen sisältyneistä muutosehdotuksista laajaa kannatusta saivat salakalastuksen seuraamusmaksu ja Ylä-Lapin kausilupa. Muut ehdotetut muutokset kaipaavat sen sijaan lausuntokierroksen perusteella vielä laajempaa tarkastelua.

Maa- ja metsätalousministeriö laittoi lokakuun alussa lausunnolle esityksen kalastuslain muutoksista. Esityksestä annettiin runsaasti palautetta, lähes 100 lausuntoa. Ministeriö on marraskuussa jatkanut valmistelua lausuntojen pohjalta.

Ministeri Leppä ehdotti puheessaan kahta muutosta kalastuslakiin: menettämisseuraamusta laittomasti pyydetyille kaloille sekä kausilupaa Ylä-Lapin paikallisväestölle.

–Nämä muutokset olisivat mielestäni tehtävissä vielä tällä hallituskaudella. Molemmat saivat laajaa tukea lausuntokierrokselta, Leppä perusteli.

Muut lausunnolla olleet pykälät vaativat lausuntokierroksen perusteella vielä pidempää valmisteluaikaa.

Menettämisseuraamuksen tavoitteena olisi vahvistaa uhanalaisten ja taantuneiden kalalajien suojelua ja elpymistä. Kalastuslain rikkomiseen liittyvään rangaistusjärjestelmään lisättäisiin lakimuutoksella näitä kalalajeja koskeva seuraamusmaksu.  Laittoman pyynnin yhteydessä voitaisiin tällöin tuomita maksettavaksi itse kalan lisäksi myös sen arvo.

–Vaelluskalojen elinolojen parantamiseksi tehdyt kalliit toimenpiteet ovat joissain vesistöissä valuneet hukkaan röyhkeän ja toistuvan salakalastuksen takia. Tällaisen toiminnan on loputtava, Leppä sanoi.

Luonnonvarakeskus valmistelee parhaillaan eri kalalajien korvausarvoja. Ne vahvistettaisiin lakimuutoksen myötä asetuksella. Leppä arvioi, että esimerkiksi uhanalaisen järvilohen korvausarvo voisi olla nelinumeroinen summa.

Ylä-Lappia koskevan kalastuslain §10 muutoksella mahdollistettaisiin Enontekiön, Inarin ja Utsjoen asukkaille kausilupa sellaisiin kotikunnan alueella sijaitseviin valtion vesiin, jotka ovat vaelluskalojen nousualueita. Viehekalastuksen salliva lupa olisi omakustannehintainen ja maksuton alle 18-vuotiaille. Kalastuksen kestävyys varmistettaisiin lupaehdoilla kuten saaliskiintiöllä. Osa luvista olisi jatkossakin varattu myös muualla asuville.

–Muutoksella parannettaisiin saamelaisten ja muun paikallisen väestön mahdollisuutta harjoittaa alueen perinteistä kalastuskulttuuria. Viimeisen kahden vuoden ajan tilanne on ollut kohtuuton, kun tuttuihin lähivesiin on pitänyt osata hankkia vaikeasti saatavissa oleva päivälupa jo hyvissä ajoin keväällä, Leppä perusteli.

Ministeri käsitteli puheessaan myös ensi vuonna aloittavien kalatalousalueiden perustamista sekä vesistökohtaisten käyttö- ja hoitosuunnitelmien valmistelua.

Lisätietoja:
Kalastusneuvos Eija Kirjavainen, p. 0295 162 404, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, +358 50 5162868, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Jari Leppä Kalastusluvat Kalastusrajoitukset Kalat Lohen vuosi