Hyppää sisältöön
Media

Viime vuoden tukitasoja vahvistettiin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 8.3.2012 11.23
Tiedote -

Viime vuoden lopullisten tukeen oikeutettujen yksikkömäärien vahvistuttua hallitus päätti tänään vuoden 2011 puutarhatuotteiden varastointituen tasosta koko Suomessa sekä teurashiehojen ja maidon tuotantotuen tasoista Etelä-Suomessa. Puutarhatuotteiden varastointituelle on asetettu kansallisesti ja EU:n päätöksissä enimmäismäärärajoitteita. Koska enimmäismäärärajoitteet muuten ylittyisivät, yksikkötukea alennetaan sekä Etelä-Suomessa että pohjoisen tuen alueella. Varastointitukea muutetaan siten, että tuki olisi Etelä-Suomessa koneellisesti jäähdytetyissä varastoissa 10 €/m³ ja muissa varastoissa 6,20 €/m³. Samalla puutarhatuotteiden varastointituen miljoona eurorajoitetta korotettiin, jotta Etelä-Suomen kansallisen tuen maksuvaltuutta sovellettaisiin mahdollisimman täysimääräisesti. Vastaavat tukitasot olisivat pohjoisen tuen alueella 13 €/m³ koneellisesti jäähdytetyissä varastoissa ja muissa varastoissa 8 €/m³. Maidon tuotantotukea korotetaan 0,4 senttiä litralta kaikilla Etelä-Suomen tukialueilla. Korotuksen jälkeen maksettava tukitaso on 3,2–4,4 senttiä litralta alueesta riippuen. Etelä-Suomen teurashiehojen tukea nostetaan siten, että se on 250 euroa eläinyksikköä kohden. Päätöksellä ei ole suoranaisia valtiontaloudellisia vaikutuksia, koska tuen enimmäismääristä (miljoonina euroina) päätetään erikseen tukimuodon hyväksymisen yhteydessä. Puutarhatalouden varastointitukea arvioidaan maksettavan 1,22 miljoonaa euroa ja Etelä-Suomen teurashiehojen tukea 0,62 miljoonaa euroa vuodelle 2011. Maidon tuotantotukeen on Etelä-Suomen tuen asetuksessa varattu 15,06 miljoonaa euroa vuodelle 2011. Tällä hetkellä koko maassa on noin 10 000 maitotilaa, joista AB alueella on noin 2 300 tilaa. Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. (09) 160 52793