Sipilän hallituksen 2015-2019 kärkihanke

Kaikki irti hevosenlannasta!

Hallituksen hevosenlanta hyötykäyttöön -kärkihankkeessa etsitään ratkaisuja hevosenlannan hyödyntämiseksi ja tallien lantahuollon helpottamiseksi yhdessä tallien, hevosalanyrittäjien ja lannan käsittelyketjun kanssa. Näin lanta saadaan entistä paremmin hyötykäyttöön ravinteina ja energiana sekä synnytetään uutta liiketoimintaa. Tämän HELMET-hankkeen toteuttaa Envitecpolis Oy.

HELMET-hanke järjestää käytännönläheisiä alueellisia ja valtakunnallisia tilaisuuksia, työpajoja ja yksilöllistä neuvontaa. Haluamme yhdistää lannan tuottajan ja hyötykäyttäjän. Jokaiseen tilanteeseen etsitään juuri siihen parhaiten soveltuva ratkaisu. Se voi löytyä esimerkiksi alueen hevostallien ja paikallisen energia- tai jäteyhtiön yhteisestä biokaasulaitoksesta, läheisen maatilan lannoitetarpeista, hyödyntämisestä isommassa energiantuotantolaitoksessa polttamalla, kompostoinnista tallin omassa tai useamman tallin yhteisessä kompostorissa tai vaikkapa tallin lantalan lämmöntalteenotosta.

Jos sinulla on hevosenlannan hyötykäyttöön liittyviä tarpeita, ota yhteyttä! Lisäksi HELMET välittää tietoa hyvistä hevosenlannan käytänteistä, tutkimuksista ja hankkeista sekä tekee yhteistyötä alan toimijoiden kanssa.

Tervetuloa mukaan tekemeään hevosenlannasta menestystarinoita!

Näin pysyt mukana hankkeen kuulumisista

Lisätietoja

projektipäällikkö Matti Arffman, Envitecpolis Oy, p. 044 783 1700, etunimi.sukunimi@envitecpolis.fi
neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 346, etunimi.sukunimi@mmm.fi