Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuuskausi 2016

Suomen puheenjohtajuuskauden pääteemoja ovat vesi, luonto ja ihmiset. Kaikki kolme teemaa löytävät paikkansa maa- ja metsätalousministeriön toimialoilta.

Pohjoismainen tiekartta siniselle biotaloudelle -projektissa tunnistetaan sinisen biotalouden pohjoismaiset yhteistyöalueet ja luodaan tiekartta vesi- ja meriluonnonvaroihin liittyvien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Sininen biotalous on myös hallitusohjelman kärkihanke.

Luonto-teeman alle kuuluvat ravinteiden kierrätys, lähiruoka ja luontomatkailu. Ravinteiden kierrätys on tärkeää Pohjoismaista yhteistyötä, sillä sen avulla voimme vähentää yhteisen Itämeremme ravinnekuormitusta. Ruoka-alan kysymyksiä tuodaan tutuksi kuluttajille ja ammattilaisille kestävän julkisen keittiön seminaarissa Gastro-messuilla maaliskuussa, ruokakulttuuri- ja ruokakasvatusseminaarissa Herkkujen Suomi -tapahtuman yhteydessä elokuussa sekä Pohjoismaille avoimessa artenaaniruuan suomenmestaruuskilpailussa lokakuussa. Puheenjohtajuuskauden aikana on myös tarkoitus hyväksyä Pohjoismaisen metsäyhteistyön tulevaisuuden linjaukset ja siirtyä niiden osalta toimeenpanoon.

Ihmiset-teemaan liittyen puheenjohtajuuskauden aikana kerätään ja välitetään hyviä esimerkkejä siitä, miten harvaan asuttujen alueiden elinvoimaa voidaan vahvistaa parantamalla tietoliikenneinfrastruktuuria ja miten digitalisoitumista voidaan hyödyntää elinkeinotoiminnassa.

Puheenjohtajuuskauden aikana järjestetään tapahtumia ja seminaareja asiantuntijoille, kansalaisille ja päättäjille. Ajantasainen tieto vuoden 2016 tapahtumista löytyy sivuilta www.norden2016.fi.

Katso myös

Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen puheenjohtajuuskauden 2016 ohjelma

Seminaari: Nordic Road Map for Blue Bioeconomy Conference 31.5.–1.6.

Lisätietoja

Aulikki Hulmi, yksikön päällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat 0295162034  


Markus Schulman, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat 0295162475