Viran täyttäminen MMM/2022/147

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maanmittauslaitoksen pääjohtajan viran täyttäminen

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Eeva Pystynen, Hallintojohtaja p.029 5162357
Esitys
Valtioneuvosto nimittää Maanmittauslaitoksen pääjohtajan virkaan yhteiskuntatieteiden maisteri Pasi Patrikaisen ajalle 10.10.2022 – 9.10.2027
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: kirjaamo.vnk@gov.fi.
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Tiedotteet