Viran täyttäminen MMM/2022/147

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maanmittauslaitoksen pääjohtajan viran täyttäminen

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Hallintojohtaja Eeva Pystynen, p. 029 5162357

Esitys

Valtioneuvosto nimittää Maanmittauslaitoksen pääjohtajan virkaan yhteiskuntatieteiden maisteri Pasi Patrikaisen ajalle 10.10.2022 – 9.10.2027

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: kirjaamo.vnk@gov.fi. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Tiedotteet