Valtioneuvoston asetus MMM/2022/153

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.10.2022 13.20

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 10 §:n muuttamisesta

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula, p. 029 5162055

Asia

Metsästysasetuksen 10 §:ää muutettaisiin siten, että maalla tai veden päälle sijoitetun rakenteen päällä käytettävät raudat olisi sijoitettava suojarakenteen sisälle. Suojarakenteen suuaukon läpimitta saisi olla enintään 8 senttimetriä. Suojarakennetta ei kuitenkaan tarvitsisi käyttää, jos rautoja käytetään rottien, hiirien tai myyrien pyydystämiseen. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2022.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen metsästysasetuksen 10 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Asetusehdotus lisää rautapyynnin turvallisuutta ja vähentää sivusaalisriskiä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen