Valtioneuvoston asetus MMM/2022/153

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.10.2022 13.20

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 10 §:n muuttamisesta

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Teemu Nikula, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5162055
Asia
Metsästysasetuksen 10 §:ää muutettaisiin siten, että maalla tai veden päälle sijoitetun rakenteen päällä käytettävät raudat olisi sijoitettava suojarakenteen sisälle. Suojarakenteen suuaukon läpimitta saisi olla enintään 8 senttimetriä. Suojarakennetta ei kuitenkaan tarvitsisi käyttää, jos rautoja käytetään rottien, hiirien tai myyrien pyydystämiseen. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen metsästysasetuksen 10 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Asetusehdotus lisää rautapyynnin turvallisuutta ja vähentää sivusaalisriskiä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen