Valtioneuvoston asetus MMM/2022/84

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.10.2022 13.20

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Orian Bondestam, Neuvotteleva virkamies p.029 5162494
Asia
Ehdotetaan, että valtioneuvosto antaisi asetuksen kalastuksesta annetun asetuksen (1360/2015) 12 §:n muuttamisesta. Muutoksella nostettaisiin siian verkkokalastuksessa käytettävää yleistä solmuväliä nykyisestä 43 millimetristä 45 millimetriin. Muutos koskisi sekä kaupallista kalastusta että vapaa-ajankalastusta. Muutoksen tavoitteena on vahvistaa erittäin uhanalaisia vaellussiikakantoja vähentämällä nuoriin yksilöihin kohdistuvaa kalastusta. Kalastusasetuksen muutos ehdotetaan noin vuoden siirtymäajan jälkeen tulevan voimaan 1.1.2024, Merenkurkun alueella kuitenkin vasta 1.7.2024. Tällä tavalla kalastajilla olisi tarpeellinen siirtymäaika ja mahdollisuus hankkia uusia verkkoja ja käyttää nykyisiä verkkoja vielä vuonna 2023 ja Merenkurkussa vuoden 2024 alkupuoliskolla. Merenkurkun alueella Luonnonvarakeskus tutkisi kalastajien kanssa mahdollisuutta pyytää paikallisia siikoja nykyisillä verkoilla, joiden tutkimustulosten perusteella tehtäisiin tarvittavat jatkopäätökset.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kalastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen