Valtioneuvoston asetus MMM/2022/83

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.10.2022 13.20

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien halliurosten poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin määräaikana myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Orian Bondestam, Neuvotteleva virkamies p.029 5162494
Asia
Ehdotetaan, että valtioneuvosto antaisi asetuksen kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien halliurosten poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin määräaikana myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (2020/184) 4 §:n muuttamisesta. Muutoksen tavoitteena on nostaa avustusmääriä siten, että ne vastaavat niitä todellisia tulonmenetyksiä ja kustannuksia, joita kaupallisille kalastajille ja kalankasvattajille aiheutuu halliurosten poistamisesta. Muutoksella toteutetaan pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaus siitä, että otetaan käyttöön korvaus vahinkoja aiheuttavien hylkeiden poistosta aiheutuvista kuluista. Asetuksen muutos tulisi voimaan lokakuun 10. päivänä 2022. Tähän tarkoitukseen on valtion talousarvion momentille 30.40.62 Elinkeinokalatalouden edistäminen otettu määräraha. Asetuksen muutos toteutetaan jo myönnetyn rahoituksen perusteella.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien halliurosten poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin määräaikana myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen